Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkiezingen 25 mei 2014

Het netwerk is verheugd dat het kerkbeleid via dit kanaal de vinger legt op een aantal “zere plekken” in onze samenleving en hierbij ook duidelijk standpunt inneemt.
Bezield Verband had graag gelezen dat begrippen als “mensenrechten” en “democratie” als dusdanig mee verwerkt waren in de tekst, dat ook “kinderen en vrouwen” werden opgenomen in de lijst van “kwetsbare mensen” en dat politici van álle overtuigingen werden geappeleerd.  Wat primeert is echter dat we vanuit onze bewogenheid en vanuit onze overtuiging als  gelovigen onze stem laten horen in het politiek debat. 
We sluiten ons dan ook graag aan bij het standpunt van het IPB. :
Samen maken we het verschil - IPB oproep verkiezingen.pdf
 
Wie dieper wil graven naar de verbinding tussen geloof en politiek kan trouwens terecht in het themanummer van maart-april 2014 van TGL (Tijdschrift voor Geestelijk  Leven) onder de titel  “Christelijk mensbeeld in een neoliberaal tijdperk”.
In zijn editoriaal schrijft Leo Oosterveen o.a.
“… Zorg, betrokkenheid en relaties aangaan met hen die “mislukt” heten, is niet een bijzaak, maar hoort tot de kern van het christelijk mensbeeld.   Mens-zijn is mens-zijn-in-relaties, met name met hen die niet meekunnen.   Juist deze relationaliteit hoort bij de kern van de menselijke waardigheid, tot de opdracht om waarlijk mens te zijn.   Deze zorg en betrokkenheid komen allereerst tot stand in kleine kring om tenslotte een zaak te worden van het algemeen welzijn en daarmee de politiek…”
 
Een “Zalige hoogdag” op 25 mei!

« Terug naar de koffer

Vertel het verder: