Terugblik reflectiedag 3 dec 2017

VOORGANGERS (m/v) IN DE KERK

Rond dit thema kwamen zondag 3 december 170 mensen uit alle hoeken van het land samen in de Clemenspoort in Gent voor een ‘meerstemmig reflectiemoment’.
Dani Leroy, “uitdager van dienst”, opende met een lezing waarop vier gesprekspartners rond de tafel  reageerden.
Hij legde ons vier vragen en zijn antwoorden voor:

 1. Wie of wat houdt een andere praktijk van voorgangerschap tegen?
 2. Welke factoren stuurden de evolutie van het priesterambt ?
 3. Biedt het NT de basis voor een nieuwe praktijk?
 4. Wat zijn de voorwaarden voor een nieuwe praktijk?

-> Zie onderaan voor de integrale tekst van de inleidende lezing.

De deelnemers aan het tafelgesprek waren bisschop Luc Van Looy, theoloog Peter De Mey, parochiepriester Piet Herregods, voorganger Els Paridaens en Dani R. Leroy, moderator was Jef Schoenaerts.
Na de pauze met levendige gesprekken kwamen in het tweede deel de vele vragen vanuit het publiek aan bod.
De input van de namiddag zelf en de vragen die vanuit het publiek werden gesteld, nemen we ter inspiratie én evaluatie mee en daar gaan we verder mee aan de slag.
Deze reflectiedag leverde enkele aanzetten tot perspectiefwissels op.

 1. De kerk koos in haar laatste synode voor de strategie  ‘beluisteren – begrijpen – begeleiden’. Vanuit die keuze mogen we verwachten dat er niet langer boven de hoofden wordt beslist.   Voortaan mogen we de kerk vanuit dat perspectief ook evalueren.
 2. Niet alles kan, maar er kan veel méér dan je denkt ! De Paus zelf stelt dat de bisschoppenconferenties verder kunnen en mogen gaan in  hun lokale kerk en niet voor alles toestemming moeten vragen aan Rome.
  Vertaald naar het lokale niveau van gemeenschappen houdt dit een aansporing in om onze wachtende, vragende houding af te leggen. We dragen hierin een eigen verantwoordelijkheid.   Waarop wachten we? ...
 3. Het gesprek werd o.a. beïnvloed door het applaus van het publiek.   Applaudisseren was een manier waarop de aanwezigen duidelijk een verschil maakten: via handgeklap je “stem” laten horen. Onze stem laten horen: dàt kunnen we in de toekomst krachtiger en met grotere stelligheid doen.   Overtuiging, onderling overleg, durf en daadkracht van onder uit: het zijn ingrediënten die ons op weg kunnen zetten om mee het verschil te maken.

"We moeten nadenken, discussiëren, beslissen én handelen"
Dani Leroy

Bezield Verband Vlaanderen werd opgericht om zichtbaar te maken wat er aan het gebeuren is en leeft in lokale gemeenschappen - de discussie voorbij.
Laten we meer gebruik maken van dit netwerk.

 • Stel vragen, geef aan waar perspectieven echt aan het verschuiven zijn
 • informeer je als je ondersteuning nodig hebt (raadpleeg bvb onze ombudsdienst)
 • en daag ons uit met concrete voorstellen of initiatieven die volgens jou een verschil kunnen maken. We zijn met veel meer dan we denken en onze stem kan nog luider klinken dan het applaus.

- Een printervriendelijke versie van de lezing van Dani Leroy Toespraak Dani Leroy - Voorgangers m-v in de kerk.pdf   (voor download zie helemaal onderaan, onder de foto's)
- Informatie over het boekje "Van AMBT tot VOORGANGER" vind je hier
- Van de liederen van deze dag vind je hier ook tekst en muziek
          (voor download zie helemaal onderaan, onder de foto's)

Dank aan Jo Van Hoorde voor de foto's die hieronder beschikbaar zijn.

Vertel het verder: