Samenkomen van de gemeenschap heeft prioriteit

Nederlanders, begaan met de lokale kerkgemeenschappen, ontdekten in een publicatie van Mgr De Kesel een interessante uitspraak over het samenkomen op zondag.
Het beleid van de bisdommen in Vlaanderen en Nederland gaat vandaag echter een heel andere richting uit.
We vonden het citaat op de blog van  Waartweeofmeer.nl met getuigenissen, voorbeelden uit Nederland en België, over kerksluitingen en schaalvergroting. Lees het hier

Op deze blog uit Nederland vind je onder meer nog:

Mgr Jozef De Kesel

Vertel het verder: