Samen zingen tegen de apathie in deze wereld

Na ‘Wie anders zou de hemel dragen’ (2012), verscheen er recent een nieuw liedboek, onder de titel ‘Uw naam, een lied in mij’. Het omvat 27 nieuwe, liturgische liedteksten van Kris Gelaude, op muziek gezet door Arnout Malfliet.

Ook nu weer zijn ze ontstaan vanuit een voortdurende bekommernis om uitdrukking te geven aan wat in mensen omgaat, aan hoop en aan twijfel, maar evenzeer aan verlangen en vertrouwen, aan bewogenheid en bezieling. En om daarmee voor God te staan. 
De liederen horen thuis in een levendige, eigentijdse liturgie, die niettemin ruimte blijft open houden voor het onuitsprekelijke en waarbij de hele gemeenschap betrokken wordt. Ze willen het lied in elke mens naar boven halen. Ook al zijn de liederen meerstemmig, toch zijn ze bijzonder goed zingbaar voor iedereen.

De liederen aanleren?

Om gemeenschappen vertrouwd te maken met de liederen, zoeken Kris en Arnout naar gastkoren, die bereid zijn om zelf een liednamiddag of –avond te organiseren. En die het op zich nemen om zoveel mogelijk andere koren en zanglustigen daar op uit te nodigen. De samenkomst zelf gebeurt onder leiding van Kris en Arnout. Kris spreekt over het ontstaan en de inhoud van de teksten. Arnout geeft inzicht in de muziek en leert de liederen aan.
Zulke zangmomenten zijn telkens een verbindend en begeesterend gebeuren.

Wat is nodig?

  • Een locatie met een orgel of piano en zo mogelijk een organist. Indien dat niet mogelijk is, kan een andere oplossing besproken worden met Kris en Arnout.
  • Een kleine vergoeding voor verplaatsingskosten e.d.

Contactpersoon: Kris Gelaude, via krisgelaude@hotmail.com ofwel 0496 50 97 58
Kostprijs van het liedboek met cd: € 19,95

Meer informatie www.krisgelaude.be

Vertel het verder: