Ritmeren van het leven

Een project van virtuele, spirituele verbinding
Filosofenfontein Heverlee

Leven in “activisme” en voelen dat er in je levensritme een dimensie ondergesneeuwd raakt.
Mensen rondom horen spreken over verstilling maar daar zelf in je eentje niet toe komen.
Op zondag deugd beleven aan de viering maar tijdens de week nauwelijks tijd maken voor stilte.
Beseffen dat stilvallen nodig is om te “ademen” maar dat in je agenda zelden een plaats geven.

Een aantal kapelgangers in Filosofenfontein voelden verwantschap met hogervermelde uitspraken en wilden daarover met elkaar in gesprek gaan.  Ze kwamen een aantal keren samen onder de heel brede noemer “Ritmeren van het leven.  Een ruim gamma van situaties, vragen, ervaringen, … passeerde de revue, telkens vanuit eenzelfde uitgangspunt nl. waar voel ik de nood om structuur, vorm, richting te geven aan mijn eigen leven  en hoe/waarom slaag ik daar (niet) in?

Hoe probeer ik de gewone dingen van het leven te onttrekken aan de vanzelfsprekendheid?   
Hoe probeer ik ze te “heiligen”,  er heil/heelheid in te vinden?  
Hoe leer ik te luisteren naar mijn eigen lichaam?   
Waar komt het religieuze mij tegemoet in mijn dagelijks leven?   
Welk eigen ritme reikt mijn huidige levensfase mij aan? 
Hoe kan ik mij focussen om mij te wapenen tegen de versnippering?.....

Wellicht leven dergelijke vragen ook bij anderen, ook buiten onze eigen gemeenschap.  Die overtuiging leidde ertoe te zoeken naar een aanbod voor een brede groep die op zoek zijn naar persoonlijke verdieping en verinnerlijking. Stilaan werden de contouren duidelijk waaraan een initiatief daarrond moest voldoen.

  • De vragen en noden van mensen verschillen heel sterk.   We zoeken daarom naar een aanbod met enerzijds een gemeenschappelijke sokkel en anderzijds een waaier aan keuzemogelijkheden naar ieders beginsituatie en behoeften.
  • Het spirituele kent vele stromen.  We kiezen bewust niet voor één bepaalde stroming.   We wijzen liever een veelheid van wegen aan waarlangs geïnteresseerden gaandeweg zelf hun eigen pad kunnen ontdekken.
  • Echt vaak (letterlijk) samenkomen is niet altijd mogelijk en wie dat toch wil, vindt in het Leuvense wel een aantal mogelijkheden.   We streven allereerst naar een vorm van virtuele verbinding die ons een grote vrijheid aanbiedt en tegelijk mentaal een “samen” oproept bij de deelnemers.  Bijeenkomen om te “beleven” en te reflecteren blijft occasioneel.
  • We geven een aanzet aan inhoudelijke en aan methodische elementen om dat ritmeren vorm te geven in stiltebeleving, in vormen van mediteren, van bidden.   We  gaan ervan uit dat het beginaanbod door de deelnemers zal verbreed worden.

We zijn gestart met een infovergadering waarop de doelstellingen van het project werden toegelicht en waarop het materiaal waarmee we starten werd voorgesteld.     Een 20-tal mensen hebben zich ondertussen virtueel verbonden met de groep.  
Wie meer informatie wil, kan voor het het inhoudelijk en methodisch aanbod terecht op de website van Filosofenfontein.  Welkom!

Jef Schoenaerts
(in naam van de werkgroep “Ritmeren van het leven” van Filosofenfontein Heverlee)

Véselay

Vertel het verder: