Overslaan en naar de inhoud gaan

Resultaten van het onderzoek 'M' door IKKS

Aanleiding voor dit onderzoek was het Manifest (M) ‘Gelovigen nemen het woord’  dat door Kerkenwerk in 2011 werd gelanceerd en ondertekend door 8233 gelovige Vlamingen. De resultaten van het onderzoek zijn op zijn minst verrassend.
“Een brede groep van 2600  intellectuele, kerkelijk geëngageerde en vooral oudere  gelovigen (88%) vindt dat het Manifest ‘Gelovigen nemen het Woord’ aanleiding geeft om tot daden over te gaan, namelijk: een eigentijdse hervorming en democratisering van de Kerk. Zo vindt maar liefst 81% van de respondenten dat de kerk de inhoud van het priesterschap dient te herdenken. Ook andere resultaten zijn spectaculair,” zegt Wim Vandewiele, godsdienstsocioloog van het IKKS.
"En hoewel de enquête zich op de ondertekenaars van het manifest richtte, mogen de resultaten veel breder geïnterpreteerd worden. Van niche is dus geen sprake.
Dit is het eerste onderzoek in Vlaanderen dat zo uitgebreid gepeild heeft naar het geloof, de Kerk, en wat christenen denken  in deze tijd. De resultaten overtreffen onze verwachtingen, want twee derde van de 4089 respondenten op onze enquête bleek geen ondertekenaar van het Manifest te zijn. We hebben een breder deel van de gelovige Vlamingen kunnen bereiken. Dat maakt de resultaten dus dubbel zo interessant.” aldus nog  Wim Vandewiele.

Lees meer in IKKS - samenvatting van de resultaten
Klik hier voor de IKKS - presentatie

(*) Het Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving is een kenniscentrum dat fundamenteel, empirisch en beleidsgericht onderzoek doet op het raakvlak van kerk en samenleving. Onderzoek gebeurt autonoom en op interdisciplinaire basis. Het IKKS wil door middel van onderzoek de uitwisseling van expertise en kennis over sectoren en domeinen heen stimuleren en mogelijk maken. www.ik-ks.org

« Terug naar de koffer

Vertel het verder: