Overslaan en naar de inhoud gaan

Perspectiefdag 30 mei 2015 - Programma

Thema's van de werktijden

1. ECO-KERK
De toestand van onze planeet laat niemand onverschillig. Hebben christenen niet te lang de zaken op hun beloop gelaten in een misplaatst Godsvertrouwen? Klimaat, overbevolking, grondstoffen- en waterschaarste, vervuiling van de zeeën, . . .  Op veel plaatsen denken groepen, vooral jongere mensen, na over de vraag wat rechtvaardige duurzaamheid concreet betekent en wat ze kunnen doen. Er zijn veel inspirerende initiatieven
Inleider: Karel Malfliet, coördinator Eco-kerk. 

2. SOLIDARITEIT EN DIAKONIE
Wereldwijd staat solidariteit onder druk van het neo-liberale denken en de globale concurrentie. Wat betekent herverdelende solidariteit vandaag, hier en in het zuiden? Hoe pogen plaatselijke gemeenschappen ongelijkheid op te heffen? Hoe kunnen wij als gelijkwaardige partners met het zuiden samenwerken aan onze gemeenschappelijke ontwikkeling? Hoe beginnen we daaraan?
Inleider: Lieve Herijgers, directeur Broederlijk Delen.

3. BROOD EN WIJN                 
Eucharistie: sinds eeuwen is brood en wijn delen voor christenen het symbool waarmee ze bood-schap, leven, dood en opstanding van Jezus van Nazareth op zijn vraag gedenken en aanwezig brengen: ‘doen wat Hij heeft voorgedaan’. Je hoort concrete voorbeelden hoe geloofsgemeenschappen dit nu doen. Je werkt aan een leidraad voor een tafelgebed en een brood- en wijnritueel.
Inleider: Patrick Perquy, De Lier - Brugge.

4. ‘FRESH EXPRESSIONS OF CHURCH’
In de Anglicaanse kerk ontstaan nieuwe vormen van kerk zijn. Heel plaatselijk, sterk gebonden aan de context, op grond van de noden van individuen die elkaar vinden om er samen wat aan te doen, na te denken, te bidden, . . . Alles kan het uitgangspunt zijn om gemeenschap te vormen. 
Je maakt kennis met die ‘fresh expressions’; je zoekt uit of iets van die aard ook in eigen omgeving mogelijk is. 
Inleider:  Liesbeth Pulinckx, KULeuven, dra. theologie en religiewetenschappen.


5. FINANCIEEL & JURIDISCH ZELFSTANDIG
Een nieuw perspectief op kerk zijn in Vlaanderen vraagt dat gemeenschappen ook geld en goed zelf in handen nemen. Als gelovigen in de kerk en burgers in dit land hebben we rechten en plichten. Juridische en financiële zelfstandigheid veronderstellen een stevige structuur.
Je krijgt inzicht in het belang van kerkfabrieken, eigendomsrechten en V.Z.W.’s; je verneemt hoe sommigen hun medewerkers verlonen en je onderzoekt met anderen wat in uw eigen situatie beter dient te worden geregeld. 
Inleider: Rik Devillé, priester.

6. INTERRELIGIEUZE DIALOOG
In tijden van terreur die angst wil zaaien en mensen tegen elkaar opzet zijn plaatselijk goed zichtbare initiatieven voor interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog dringender dan ooit.
Je krijgt zicht op de noodzaak van die dialoog, je hoort getuigenissen over hoe men elders te werk gaat. En bekijkt met anderen wat ook bij jou mogelijk is.
Inleider: Johan Vrints, Orbit (eerdere naam: Kerkwerk Multicultureel Samenleven).
 
7. RUIMTE VOOR STIL GEBED EN VIEREN
‘Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde (Hand. 2, 46;).
In welke ruimte kunnen wij bidden, vieren, samenzijn? Nodigt die ruimte uit tot beschouwing en verstilling? En is het een open, dienstbare ruimte?  Je krijgt ideeën, voorbeelden en inzichten over een gebedsruimte en de inrichting ervan. Je denkt met anderen samen na over de mogelijkheden bij jou ‘thuis’.
Inleider: Tom Callebaut, interieurarchitect, docent Sint Lucas Gent.

8. INITIATIE:  DOOP - CATECHESE - VORMSEL           
Welke instap biedt onze gemeenschap aan ‘nieuwelingen’, kinderen en hun ouders, jongeren, zoekende volwassenen? Er zijn voordelen aan een vast catechetisch aanbod vanuit de gemeenschap, een ‘kruispuntenpastoraal’. En wat te doen met individuele vragen voor religieuze service?
Je verneemt hoe uit ervaring gegroeide praktijken eruit zien en onderzoekt wat je in eigen gemeenschap wil proberen.
Inleider: Marga Devalck, leerkracht godsdienst, auteur Averbode. 

9. VOORGAAN IN GEBED EN PREEK               
Een viering leiden en preken, hoe het woord voeren en zorgen dat het gehoord wordt?
Waarachtig de vinger aan de pols van de eigen tijd houden en tegelijk recht doen aan de bijbels-christelijke boodschap. Geen enkele voorganger lukt het altijd; maar al doende leren we het.  
Je krijgt voorbeelden en vuistregels. Je verwerkt die inzichten in een gebed of een schets voor een preek. 
Inleiders: Bernard Decock & Antoinette Van Mossevelde, Dominicus Gent.

10. SECULARISATIE & CHRISTENDOM
De secularisatie is één van de componenten van de westerse cultuur van de moderniteit. Deze is in de loop van de vorige eeuw doorgedrongen tot alle lagen van de bevolking met massale ontkerkelijking tot gevolg. Vaticanum II was een beloftevolle aanzet tot aggiornamento maar is in halfslachtigheid blijven steken. Er blijft een grote vraag naar echte vernieuwing en loslaten van historische ballast.Tijdens deze werktijd willen we samen zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor religie in het algemeen en voor het christendom in het bijzonder.
Inleider: Daniel Vanhoutte; met medewerking van Marc Van Tente, Luc Hessel, Johan Bergé, Marc Bittremieux e.a.

Klik hier voor een printervriendelijke folder.
Hier kan je inschrijven.

« Terug naar de koffer

Vertel het verder: