Overslaan en naar de inhoud gaan

Perspectiefdag 2015 - terugblik

En het gaat vooruit!
Blootvoets maar vastberaden

Honderd actieve gelovigen uit parochies en andere geloofsgemeenschappen van overal uit Vlaanderen en uit Brussel, gingen met elkaar voor een tweede maal in gesprek dank zij Bezield Verband Vlaanderen. Krachten bundelen, ideeën uitwisselen, elkaar bemoedigen of zoeken naar nieuwe wegen, het kon allemaal. Zeg maar, een perspectiefdag.

Een verscheidenheid aan uitdagingen kwamen aan bod. Hoe kan je een eco-kerk worden? Hoe ontmoeten secularisatie en christendom elkaar? Welke initiatieven kunnen we nemen op het vlak van solidariteit?
Er werd ook uitgewisseld over het vieren op zondag rond brood en wijn, hedendaags preken en bidden, het inrichten van de kerkruimte, de interreligieuze dialoog of hoe verantwoordelijkheid opnemen in kerkbesturen of parochiale vzw's. Ook nieuwe vormen van samenkomen zoals in Engeland brachten inspiratie.
De kerkhumoristische optredens tussendoor gaven deze perspectiefdag vleugels. 

Op de plek van samenkomen, de Don Boscoparochie in Buizingen, leek het wel een Pinksterdag. Honderd verschillende verhalen, uit verschillende parochies en groepen en toch verstond iedereen elkaar meteen. 'Ik kwam 's morgens met problemen toe en vertrok 's avonds met vogels in mijn hoofd'.
Buitenstaanders zouden wel eens kunnen denken - net als bij het eerste Pinksterverhaal - 'hebben die niet te veel wijn op?'. Wat gebeurde er dan wel? Moet ik mij de ogen uitwrijven als ik de slotgedachte van deze dag opnieuw lees:

Het wenkt.
Het staat te gebeuren.
In verse kleuren.
Onverpakt.
Het komt.
Blootvoets maar vastberaden het komt vastberaden naar ons toe.
Alles is opnieuw mogelijk.
Alles staat bol van verwachting.

Het is al een tijdje geleden dat ik zoveel enthousiasme en spiritualiteit bij elkaar zag. Deze mensen staan er voor en ze gaan er voor. En dat kan deugd doen.

Overzicht van de thema's en inleiders  

Teksten per thema

ECO-Kerk  ECO-KERK - geluiden van de deelnemers.pdf 
                  Eco-kerk - folder Bezield Verband 30 mei 2015.pdf
                  Eco-kerk - checklist.pdf
Solidariteit & diakonie  Perspectiefdag 2015 - Solidariteit & diakonie.pdf
Brood en wijn  Perspectiefdag 2015 - Werkwinkel brood en wijn.pdf
Fresh Expressions of Church  Fresh Expressions of Church - 30 mei 2015.pps
Interreligieuze dialoog  Perspectiefdag 2015 -Interreligieuze dialoog.pdf
Ruimte voor stil gebed en vieren  Ruimten voor stil gebed en vieren.pdf
Secularisatie en christendom   Perspectiefdag 2015 - Secularisatie en christendom.pdf

In Golfslag, het tijdschrift van de URV, verscheen een verslag over deze Perspectiefdag door Guido CAERTS & Paula VEESTRAETEN

« Terug naar de koffer

Vertel het verder: