Overlegforum Bezield Verband 28 april 2018

Enkele impressies…
 
We kwamen met 25 mensen samen rond twee aandachtspunten. 

  • Als geloofsgemeenschap hebben we een waardevolle boodschap.
    Hoe kunnen we ze (beter) communiceren?
  • Welke tendenzen leven er in de samenleving en welke gevolgen heeft dat voor geloofsgemeenschappen en voor de kerk?  

Walter van Wouwe was “uitdager van dienst”.  Hij studeerde filosofie, theologie en marketing en is  stafmedewerker voor de internationale congregatie van de redemptoristen.   Hij reikte een denkkader aan en vertaalde zijn stellingnames met concrete voorbeelden en suggesties.
 
Een greep uit de oneliners die hij kwistig hanteerde en die hij telkens onderbouwde…
Eerst contacten dan contracten”   Zoek eerst verbinding, connectie, relatie met je doelgroep en ga pas daarna over tot de (praktische) orde van de dag.
Het nieuwe paradigma wordt: ik ben, dus wij zijn”  Creëer WIJ-plekken met authentieke mensen.
Vind je waarom”  Een baseline in je logo geeft antwoord op de vraag waarom je betrokken bent bij jouw gemeenschap.
 
Het werd een uitdagende, soms ook confronterende voordracht met tussendoor enkele korte oefeningen in communicatie. 
Du choc des idées…    
Er werd  veel gelachen op de sneltrein waarmee Walter ons door het communicatie(mijnen)veld loodste.   Er werd vooral veel opgestoken hoe we doordachter en efficiënter onze boodschap naar buiten kunnen brengen.  

Er ligt werk op de plank in onze gemeenschappen maar de begeesterende aanzet van Walter deed ons “goesting” krijgen…

Jef Schoenaerts

Overlegforum Bezield Verband - 28 april 2018

Vertel het verder: