Overlegforum - 11 februari 2017

Op 11 februari hield Bezield Verband in Gent een overlegforum.
Bernard De Cock van Dominicus schetste in de inleiding een aantal uitdagingen en perspectieven. Daarna werd in kleine groepjes nagedacht over onder meer voorgangers, jongeren, strategie en maatschappelijk engagement.

Hier vind je een neerslag:  Overlegforum 11 feb 2017.pdf

Vertel het verder: