Over BV

Ontstaan

Terwijl alle Vlaamse bisdommen stappen ondernemen om parochies op te heffen en kerken te sluiten, lanceert de werkgroep 'Kerkenwerk' eind 2011 het Manifest ‘Gelovigen nemen het woord’ en roept mensen op dit te ondertekenen. Meer dan 8000 mensen onder wie veel priesters geven hieraan gevolg. Ze spreken zich uit voor meer inspraak en respect. Zij pleiten voor meer democratische en minder klerikale structuren van parochies en andere geloofsgemeenschappen. Hiermee sturen zij een krachtig signaal naar kerkelijk Vlaanderen. De handtekeningen worden aan de Vlaamse bisschoppen overhandigd met de vraag iets te ondernemen.
Na meer dan een jaar wachten op respons van de bisschoppen komt een kleine groep mensen uit parochies, basisgemeenschappen en liturgische bewegingen samen. Zij laten dit Manifest geen stille dood sterven. Zij zoeken naar een concretere, doordachtere aanpak in een positieve sfeer, de discussie voorbij. Zij willen het professioneel aanpakken en vinden dat er meer wetenschappelijke onderbouw nodig is vooraleer verdere stappen te zetten. Daarom vragen ze  aan het IKKS (Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving) om bij die 8233 ondertekenaars een uitgebreide online-bevraging te doen. De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk dat er in Vlaanderen een draagvlak bestaat om hiermee door te gaan.
Meer informatie
     Manifest Gelovigen nemen het woord.pdf
     het 'Onderzoek M'
     De naam en het logo

De visie van Bezield Verband

De kern van de zaak
Het Bezield Verband, opgericht op 30 november 2013,  bundelt - voorbij aan de ergernissen, frustraties en discussies uit het verleden - de krachten om een perspectiefwissel te creëren waarin diverse christelijke geloofsgemeenschappen een netwerk vormen en nieuwe wegen zoeken, ontwikkelen en zichtbaar maken in de kerk in Vlaanderen. Het is een netwerk van personen en kerkgemeenschappen die een eigentijds lichtbaken van zingeving willen zijn. Zij bouwen de gemeenschap die ze zelf willen dragen democratisch op.
Krachten bundelen
De doelstelling van het Bezield Verband is eenvoudig. De initiatiefnemers willen in Vlaanderen de krachten bundelen om een bezield verband te creëren waar ze samen met diverse geloofsgemeenschappen een netwerk vormen en nieuwe wegen zoeken, helpen ontwikkelen en zichtbaar maken. Dit is een perspectiefwissel voor kerkgemeenschappen in Vlaanderen. Daarvoor wordt ook deze website bezieldverband.be opgericht. Ze toont wat er nu al bezig is aan kerkvernieuwing in Vlaanderen en roept mensen, gemeenschappen en parochies op zich aan te sluiten. Lees hier de Visietekst van Bezield Verband

Organisatie en mensen

De initiatiefnemers waren Johan Bergé, Oudenaarde; Anne-Mie Castelein, Antwerpen; Karel Ceule, Brugge; Pieter Delanoy, Kortrijk; Rik Devillé, Galmaarden; Dani R. Leroy, Destelbergen; Els Paridaens, Halle; Bart Pieters, Kortrijk; Jef Schoenaerts, Heverlee; Eric Stoffelen, Hasselt; Annie Thijs, Genk; Jeremie Vaneeckhout, Anzegem; Sofie Verscheure, Brugge.
De Raad van Bestuur wordt gevormd door Karel Ceule, Els Paridaens, Jef Schoenaerts en Sofie Verscheure

Enkele mensen die mee denken en werken in de kerngroep schreven een persoonlijke motivatie.
         Johan Bergé.pdf
        
Getuigenis Rik Devillé.pdf
        
Dani.pdf
         Jef Schoenaerts.pdf
         Waarom ik nog geloof - Eric Stoffelen.pdf 

Het netwerk van Bezield Verband Vlaanderen

Ontdek de Groepen en Organisaties 
Persoonlijke Getuigenissen

Contact

Bezield Verband
p/a Korenbloemlaan 37A, 9700 Oudenaarde
www.bezieldverband.be   
info@bezieldverband.be
0470 64 31 73
bankrekening BE31 6455 0207 4055

Vertel het verder: