Investeren in een Bezield Verband

Er is meer dan één weg om in een Bezield Verband te investeren, het mee te ondersteunen en waar nodig zelf te creëren.

In een Bezield Verband investeer je op de eerste plaatst in warme verbondenheid met alle mensen die met jou in eenzelfde huis wonen.

In een Bezield Verband investeer je in acties van gerechtigheid en solidariteit die je met anderen opzet in je bedrijf, je school, op je werkvloer of op het marktplein in jouw stad of dorp.

In een Bezield Verband investeer je door zelf een bewogen deelnemer te zijn in jouw eigen geloofsgemeenschap die met waardering uitkijkt naar jouw bijdrage.

In een wereldwijd Bezield Verband investeer je als God of een medemens jou op een dag betrapt op het moment dat jij je tuin, akker, bos of natuurreservaat ecologisch beheert.

In een Bezield Verband investeer je als je de Boeken van onze oorsprong zo bestudeert en actualiseert dat tochtgenoten er Brood en Wijn om van te leven in smaken.

In een Bezield Verband investeer je als jouw handel rechtvaardig is, als je ethisch bankiert en jouw arbeid jezelf en anderen verheft als mens.

Wil je dit Bezield Verband versterken en mee kansen scheppen zodat meer mensen kennis kunnen maken met dit Bezield Verband of wil je mee het netwerk financieel versterken?

Dat kan op bankrekening BE85 9730 6420 1506 van Bezield Verband Vlaanderen

Vertel het verder: