Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Aperitief Mondial - Filosofenfontein - Heverlee

 De Wereldgroep wil de Derde Wereldproblematiek, gezien in een ruime context, onder de aandacht brengen van de parochiegemeenschap. Dit gebeurt op verschillende wijzen:

 • Door aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven in het Leuvense:
  • Ontbijt zonder grenzen georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de Oxfam wereldwinkel
  • Het Afrika filmfestival
  • Het Leuvense wereldfeest
 • Door actief mee te werken aan de nationale acties:
  • De 11.11.11 actie
  • De vastenactie van Broederlijk Delen
 • Door de eigen initiatieven, direct gericht op de gemeenschap van Filosofenfontein:
  • Enkele vieringen per jaar over een verwant thema
  • Een maandelijkse voorbede met speciale aandacht voor de actualiteit
  • Een paar keer per jaar een Aperitief Mondial na de viering over een specifiek, meestal actueel thema

Dit laatste initiatief is ongetwijfeld ook mogelijk in andere parochiegemeenschappen, al dan niet in een aangepaste vorm. Daarom besteden we er hierna wat meer aandacht aan.

Het Aperitief Mondial wordt een paar weken op voorhand aangekondigd. Een affiche wordt dan gemaakt en uitgehangen aan de valven. Op de dag van het Aperitief Mondial zelf verzamelen we in het zaaltje waar een drankje (uit de wereldwinkel uiteraard) klaar staat.
Het inhoudelijk gedeelte kan verschillende vormen aannemen. Soms is er een spreker, meestal wordt er gewerkt met een presentatie op scherm, er is veelal materiaal over het thema beschikbaar, ... Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen, het formuleren van bedenkingen, discussie, ...

Na de viering, die begint om 10:30u, blijven de mensen graag nog wat napraten zodat we toch maar rond 11:45u kunnen beginnen. We proberen het geheel af te ronden voor 12:30u.

Tijdens de voorbije jaren zijn onder meer volgende thema's aan bod gekomen:

 • Duurzame ecologische landbouw met een gastspreker van Broederlijk Delen
 • De invloed van de klimaatveranderingen in het Zuiden
 • De partnerwerking van Broederlijk Delen in Bolivié
 • Fairtrade en Max Havelaar
 • De bankencrisis, de financiéle crisis en de Euro crisis
 • Delen op Filosofenfontein (oa met de vertoning van een Ter Zake fragment over het Spaanse dorp Malineda)
 • ... en nog veel meer thema's ...

Meer informatie kan teruggevonden worden op de website van Filosofenfontein

« Terug naar de koffer

Vertel het verder: