Yot, Brugge

Yot is een labo voor levensbeschouwing en een ruimte voor perspectief.

We zoeken hoe we de joods-christelijke traditie kunnen ontsluiten en activeren. We werken met inspirerende vormen van leren en ontmoeten en experimenteren met de ruimtes van religieus patrimonium zoals de kerk en de pastorie. Dialogeren, uitwisselen en verbinden zijn een rode draad en we zoeken ook hoe we waardevolle initiatieven van anderen kunnen ondersteunen en faciliteren.

In 2002 al rijst de vraag naar herbestemming van de kerkgebouwen in Brugge. De stad wordt een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa en zocht nieuwe perspectieven voor het kerkelijk patrimonium. Een groep geëngageerde christenen neemt de uitdaging aan met een concreet projectvoorstel rond kerkherwaardering: een parochiekerk zo inrichten dat het een plek voor levensbeschouwing wordt voor een brede groep van mensen, met respect voor de spirituele traditie.Het project krijgt de naam Yot en profileert zich als een experiment rond mens, ruimte en religie. Met een gedurfde architectuuringreep in de kerk creëert Yot een pilootproject dat inspireert. Verdieping en verruiming zijn de twee basispijlers van het experiment: een fris-vormelijke aanpak draagt bij tot een verdieping van de eeuwenoude traditie. Tegelijk stelt Yot de parochiekerk ruimer open voor de spirituele meerwaardezoeker.

Intussen zijn we tien jaar later: het pilootproject Yot werd een heus referentieproject in Vlaanderen. Met het vormingsluik YOTb werden heel wat groepen begeleid in veranderingstrajecten op het kruispunt van vormgeving en spiritualiteit. 

Yot organiseert leerhuizen en filmstudiedagen en stelt de expertise van haar perspectiefontwikkelaars ter beschikking voor anderen. Met de Magdalenakerk en de heringerichte pastorie onderzoeken we hoe dergelijke locaties ‘zones van zin’ kunnen worden. Naast herbestemming pleiten we op die manier voor het herwaarderen van dergelijke locaties.

Elk jaar is er een zomerproject en op regelmatige momenten organiseren we publieksimpulsen in de stad

Contact

YOT - Koen Dekorte

Stalijzerstraat 19b 8000 Brugge

info@yot.be

http://www.yot.be/

Adres

Stalijzerstraat 19b 8000 Brugge

Vertel het verder: