Welzijnszorg en Broederlijk delen - Buizingen

Beide acties zijn bij ons geen tussendoortjes. Telkens maanden van te voren maken wij de mensen uit onze liturgische werkgroepen, catechese en kindervieringen warm voor de regionale lanceeravond van beide acties. Als het over Welzijnszorg gaat zijn ook de mensen van ons buurthuis uitgenodigd. Komt de vasten in aantocht dan worden ook de mensen die inhoudelijk de actie van Broederlijk Delen uitwerken opgeroepen een lanceeravond mee te maken.
De hele advent lang tot op kerstdag is het jaarthema van de actie Welzijnszorg de rode draad in de liturgie. Van aswoensdag tot paaszondag is het thema van Broederlijk Delen de rode draad van de vieringen. Niet enkel in de teksten maar ook in de aankleding, muziek, het symbolische bloemschikken tot en met het aanbod van de hapjes en drankjes tijdens het barmoment na de viering. In beide sterke tijden houdt onze parochieraad een open parochieraad wat betekend dat ook niet leden welkom zijn. In dat open gedeelte van de raad wordt inhoudelijk gewerkt en gepraat rond de inhoud van de advents- of vastenactie.
Over alle zondagen van die twee sterke tijden wordt het thema van de actie verdeeld op zo'n wijze dat er steeds meer actie en hoop aanwezig is. In beide acties zorgen de meeste catechesegroepen voor een of ander aandachtspunt. Je vindt hen terug in een Koffiestop, een Vastenvoettocht, een bezoek aan een opvangtehuis, een Soep de stoepactie, een rechtvaardige pannenkoekennamiddag. Maar het kan ook een eerlijk ontbijt zijn of een heuse solidariteitszondag met exotische keuken. Wij houden niet van sombere acties. Sober mag, maar het moet vooral gezelligheid uitstralen als de actie maar gestoeld is op een rechtvaardige onderbouw. 
Wat de vastentijd betreft is de Goede Week de sterkste week. Elke dag van die week is er een activiteit in de kerk. De oude paaskaars brandt heel de week dag en nacht. 's Nachts wordt in de kerk gewaakt afwisselend en via inschrijving. Maandag is er meestal een moment van bijbelstudie georganiseerd door de Bijbelgroep. Duurzame dinsdag wordt georganiseerd door een catechesegroep. Woensdagavond is er een bekerings- en verzoeningsliturgie. De avondmaalviering van Witte Donderdag. Op vrijdag is er inhuldiging van een eigen gemaakte kruisweg waaraan veertien groepen elk een statie hebben voorbereid. Op paaszaterdag maken jongeren een paasvuur dat de inzet is van een paasviering van en door jongeren waar ook de ouders uitgenodigd zijn.
In de advent is de sterkste en warmste activiteit ons @ventuur. Dit is een hele zondag die wordt uitgewerkt met allerlei knutselateliers afgewisseld met een viering een pannenkoekenhuisje en een kampvuur. Tijdens deze knutselateliers worden zinvolle geschenken of versieringen gemaakt die via het buurthuis of via de solidaire kerstmaaltijd op kerstdag voor alleenstaanden en armen ter plekke geraken.
Meer info Vanvolsem.Bart@scarlet.be

Adres

Alsembergsesteenweg 130, 1501 Halle

Vertel het verder: