Universitaire Parochie - Leuven

De Universitaire Parochie (UP) is een volwaardige, door de Belgische Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie erkende personele parochie met aandacht voor wie aan de KU Leuven met haar 15 campussen verspreid over Vlaanderen, studeert of werkt. Zij is tegelijkertijd een rectorale dienst binnen de KU Leuven en behartigt er in een open interreligieuze en interlevensbeschouwelijke geest de dimensies van levensbeschouwing, zingeving, gemeenschapsvorming en solidariteit met de meest kwetsbaren in onze samenleving.

UP vormt in Leuven een team van een twaalftal vaste medewerk(st)ers en meer dan honderd vrijwilligers, en onderhouden ook nauwe banden met pastorale actoren op de verschillende campussen in Vlaanderen. Wij hechten veel belang aan intense samenwerking met vertegenwoordigers van de verschillende religies en levensbeschouwingen die op onze universiteit aanwezig zijn, en met de diverse cultureel-maatschappelijke omgeving. Daarbij zijn we overtuigd dat het christelijke perspectief dat het onze is een bijdrage kan leveren aan de inspanning van allen die werken aan een betere wereld en toekomst.

UP besteedt op velerlei wijze aandacht aan levensbeschouwelijke verdieping – van individuele begeleiding over gemeenschappelijke bezinningsmomenten en een breed vormingsaanbod tot liturgische vieringen –, aan gemeenschapsopbouwende activiteiten – van onthaaldagen over gemeenschapshuizen voor studenten tot inleefreizen –, aan solidariteit – van het ondersteunen van solidariteitsacties, plaatselijk en internationaal, tot het bevorderen van vrijwilligersinzet –, en aan kerkelijke en universitaire beleidsvorming – van ondersteuning van duurzaamheidsbevorderende initiatieven en vredesopbouw tot de volgehouden aandacht voor het belang van zingeving en mentale gezondheid bij jonge mensen. Wij hebben het geluk om voor al deze aandachtspunten te mogen samenwerken met toegewijde universitaire diensten en kerkelijke initiatieven.

Korte beschrijving van een concrete viering:
Een UP-viering op zondag bestaat uit twee delen. De woorddienst wordt gehouden rond lezenaar. Bij de tafeldienst komt iedereen rond het altaar staan. De UP-vieringen bestaan dank zij de inzet van vele vrijwilligers. Zo zijn er verschillende voorgangers en predikanten (m/v), zowel priesters als niet-priesters. Elke viering is er een kinderwoorddienst (voor de kinderen van de lagere school) en een babysitdienst (voor de – 6jarigen). Elke viering wordt omkaderd door de onthaalploeg. De zang is vooral geïnspireerd door de teksten van H. Oosterhuis en wordt ’s zondags ondersteund door de UP-cantorij. Er zijn verschillende organisten en dirigenten. Ongeveer maandelijks wordt na de viering een glaasje aangeboden.

De vieringen gaan door op zaterdagavond 18.15u. en zondag 11u. in de Sint-Jan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof, Leuven

Contact:
Universitaire Parochie,
Tiensestraat 124, 3000 Leuven
up@ kuleuven.be - 016 32 55 85

Websites : /www.kuleuven.be/up en http://keepupthespirit.be/

Adres

Tiensestraat 124, 3000 Leuven

Vertel het verder: