Relatiedagen Zennedal

Met z'n tweetjes er op uit trekken. Je beleeft een dag waarin je via interactie en gesprek binnen je koppel de bronnen van de relatie bewust opzoekt en verstevigt. Je wilt samen een stevige toekomst uitbouwen en dit in een bezield verband vieren en bevestigen.
Deze Relatiedagen zijn gegroeid uit de eerdere Verloofdenwerking van het Aartsbisdom. Sinds begin 1980 is er in Buizingen een team van ongeveer twaalf koppels dat nu aan haar derde generatie toe is voor de uitwerking en begeleiding van zo'n Relatiedag. Geleidelijk aan werd rond deze vormingsdagen een secretariaat en een onthaalcentrum voor Verloofden uitgebouwd waardoor koppels die kerkelijk wensen te huwen zelf geen administratieve stappen hoeven te zetten.
Maximaal kunnen telkens een tiental koppels inschrijven voor zo'n dag. Deze dagen staan op de eerste plaats open voor verloofden, al dan niet samenwonend, die in de kerk wensen te trouwen. Jaarlijks zijn er ook Relatiedagen waar reeds gehuwden of andere samenwonenden (homo zowel als hetero) kunnen voor inschrijven.
Wat kan je van zo'n dag verwachten? Als koppel kom je er allerlei aspecten van de relatie tegen. Op verschillende creatieve manieren breng je die voor elkaar in kaart. Er wordt vooral in het koppel en niet zozeer in de grote groep gepraat of gewerkt. 's Middags is er een warme maaltijd voorzien en de dag wordt met een vierend moment afgesloten.
Deze Relatiedagen gaan steeds door op een zondag in De Regenboog, Alsembergsesteenweg 130 te Buizingen bij Halle (afrit 20 van de Brusselse Ring O). Er is voldoende parkeergelegenheid.
De concrete data vind je hier.

Adres

Alsembergsesteenweg 130, 1501 Buizingen

Vertel het verder: