Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandparochie, Brussel

Verbinden

Wij leven en werken vanuit een inspiratie, een krachtbron die wij bij elkaar herkennen en die ons verbindt en sterkt. Verbinden, niet in de zin dat wij altijd dezelfde taal spreken, dat wij hetzelfde denken en voelen, dat wij altijd onze antwoorden klaar hebben. Neen, onze gemeenschap is zeer divers en dus moet het wel een open gemeenschap zijn, rijk aan dialoog en discussie. Verbinden, betekent voor ons dat ieder probeert op zijn manier woord en daad bij elkaar te brengen in zorg voor elkaar en voor de meest kwetsbaren, individueel of in de vele werkingen en projecten die vanuit de gemeenschap zijn gegroeid of waarmee we nauw samenwerken. Verbinden doen we, jonge mensen met onze gemeenschap, als we samen levensmomenten vieren. Verbonden zijn we, als we vieren in de kring, ongedwongen en geborgen. Verbonden zijn we, als we, geïnspireerd door Jezus, brood en wijn delen omdat we ook brood en wijn voor elkaar willen zijn. Wij mogen hierbij in een lange christelijke traditie van solidariteit en zorg gaan staan die gedragen wordt door de God van leven en belofte, Jahweh: ik ben er, ik zal er zijn voor u. Als parochiegemeenschap leven en werken we vanuit de overtuiging dat een mens niet gemaakt is om alleen op weg te gaan, maar om er te zijn voor elkaar en zo deze eeuwenoude belofte telkens weer nieuwe inhoud en vorm te geven.


Korte geschiedenis

Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand is een van de parochiekerken van Brussel-Centrum. Vanaf het einde van de jaren vijftig werd de kerk gevoeliger voor de volkstaal. In de liturgische vieringen werd geleidelijk aan het Latijn verlaten en de volkstaal ingevoerd (Vaticanum II 1962-1965). Nederlandstalige missen waren in Brussel echter schaars en meestal op moeilijke uren. Na heel wat vergaderen en zoeken evolueerde de Brusselse kerk.  Er groeide een gedifferentieerde  pastoraal: Nederlandstalig, Franstalig, anderstalig. Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand werd het liturgisch tehuis voor de Nederlands-sprekende Brusselaars. Kerstnacht 1967 was de eerste officiële viering.

Waar vieren we?

De zondagviering van 11 uur gaat door in de kerk Kolenmarkt 89-91 te 1000 Brussel. Elke viering wordt gevolgd door een ontmoeting met een drankje in het parochiezaaltje De Schelp. Andere belangrijke activiteiten zijn ons vormingsmomenten tijdens de namiddag of 's avonds. Regelmatig is er 'kunst in de kerk' en jaarlijks kijken wij uit naar onze bezinnings- en vakantiedagen. Op onze website vind je de concrete gegevens.

Hoe ziet onze zondagviering er concreet uit?

De gemeenschap zit in twee helften tegenover elkaar opgesteld links en rechts rond het centrum van de kerk. De voorgangers zijn een priester en een vrouw uit de gemeenschap. Zij zitten achteraan. Formeel wordt het stramien gevolgd van de eucharistieviering, maar zonder vaste  formules en met ruimte voor actualiteit en improvisatie. De preken of de getuigenissen worden verdeeld tussen zes mensen: 2 priesters en 4 leken waaronder 2 vrouwen en 2 mannen. De gehele gemeenschap neemt actief deel aan de gebeden en gezangen. Het tweede deel van de viering gaat met een aperitiefdrankje en een babbel door in het parochiezaaltje. Wil je wat beelden van onze vieringen? Deze zijn te vinden op www.goedebijstand.be

Onze contactgegevens:

Pastorie: Bijstandsstraat 5, 1000 Brussel
Telefoneren kan elke woensdag van 9 tot 13 uur op 02.514.31.13
Pastores:
Johnny De Mot: pastoor Goede Bijstand,
verantwoordelijke Nederlandstalige pastoraal Brussel centrum
johnnydemot@goedebijstand.be
Mathieu Peters: pastor
mathieupeters@goedebijstand.be
Siska Deknudt: pastor, contactpersoon
zin_g@goedebijstand.be

www.goedebijstand.be

Adres

Bijstandsstraat 5, 1000 Brussel

Vertel het verder: