Huis van Vrede, Kortrijk

Het was 1997. Allerlei ‘nieuwe gemeenschappen’ zagen het licht, de een al vromer dan de andere. In Kortrijk beslisten twee mensen om hun intrek te nemen in een vrijgekomen gebouw van de kerkfabriek om van daaruit de ramen te openen op de wereld. Ze deden dat uitdrukkelijk in de schoot van de Sint-Maartensparochie. In de inkom kwam een tekst te hangen toegeschreven aan Sint-Franciscus: ‘Ga ergens wonen tussen de mensen, leef er in vriendelijkheid en dienstbaarheid en toon zo dat je van Christus bent’. Sindsdien is het dat wat ze doen: meewerken aan projecten die mensen rechtdoen in kerk en samenleving. Tegenwoordig bestaat de gemengde gemeenschap uit drie vaste leden, al verblijft er vaak een vierde ‘gast’: vluchtelingen of mensen die om een andere reden even geen dak boven hun hoofd hebben. Rita, Pieter en Bart zijn actief in tal van groepen waarvan de bijeenkomsten soms ook in Huis van Vrede plaatsvinden: ATD Vierde Wereld, Welzijnsschakel De Ketting, Oosterhuiskoor, liturgiegroepen, werkingen Bijbelse scholing, Evangelie Levensnabij, solidariteitsproject Zuid-Afrika Boeta,…

Adres: Grote Kring 2, 8500 Kortrijk
Contact: Rita Pollentier huisvanvrede@skynet.be – 056 21 47 12

Adres

Grote Kring 2, 8500 Kortrijk

Vertel het verder: