Het Veer, christelijke basisbeweging, Genk

Geen "Het Veer" zonder "Een Ander Gezicht van de Kerk". Geen "Een Ander Gezicht van de Kerk" zonder het Kerkreferendum van 1996/1997. Want hierin ligt onze ontstaansgeschiedenis. Sedert het einde van de jaren ‘70 kwam de Genkse groep priesterarbeiders en medestanders iedere zondagmorgen samen om te vieren in een huiskamer. Lief en leed, woord uit de Schrift, brood en wijn werden er gedeeld. In 1996 besloot de groep actief mee te werken aan het Vlaamse Kerkreferendum.

Verdieping

Na een jaar intense actie uitten enkele geëngageerde medewerkers uit parochies, organisaties en maatschappelijke sectoren die maatschappijverandering en gerechtigheid nastreven, het verlangen om elkaar te blijven ontmoeten en meer spirituele diepgang hierbij na te streven.

Kerk anders

"Een Ander Gezicht van de Kerk" werd geboren en gedoopt. Een tiental jaren later kozen wij voor de huidige naam Het Veer. Enkele van de toenmalige doelstellingen worden tot op vandaag door de groep gedragen. We willen geen andere kerk maar de Kerk anders. Wij willen geen elitaire groep worden. Wij blijven aandachtig voor andere groepen die samenkomen rond "Strijd en inkeer". Onze samenkomsten moeten van en aan de basis blijven. Daar waar mensen elkaar activeren en steunen bij hun inzet voor en met de maatschappelijk zwakkeren, daar willen wij zijn. Wij bevorderen de solidariteit met armen en met mensen zonder stem, zowel in Noord als Zuid. Wij doen dit vooral via concrete projecten. In die geest houden wij liturgische vieringen. Zo volgen wij het spoor van Jezus.

Inspiratiebron

Vandaag is deze christelijke basisgroep een verzameling van mensen op zoek naar zingeving, inzicht en ondersteuning om concreet bij te dragen tot meer gerechtigheid en solidariteit in deze postmoderne samenleving. De Joods Christelijke geloofstraditie en het bijbels geloofsverhaal blijven de inspiratiebron. Op de jaarlijkse zomerse studiedag van de voorgangers en sympathisanten werken wij een thema uit. Rond dat thema bouwen wij in de loop van het volgende werkjaar een tiental vieringen uit.

Onze vieringen zijn sober van stijl. Samen liederen zingen, de Bijbelverklaring en het gebed staan bij ons centraal evenzeer als het delen van brood en wijn ter gedachtenis aan Jezus van Nazareth.

Waar vieren we?

Elke vierde zondag van de maand om 10 uur gaat onze maandelijkse viering door in het Centrum van Bethanië, Bethaniëstraat 74 te 3600 Genk. Een vijftiental vrouwen en mannen gaan telkens per twee voor in deze maandelijkse viering.

Een tweemaandelijkse uitgave van "Het Veer-Nieuws" verstevigt de band onderling en maakt ook andere spirituele, sociale gemeenschapsactiviteiten in de omgeving bekend.

 

Contactadressen

Het Veer, Centrumlaan 28 bus 3, 3600 Genk

Odette Storms

089.35.23.43

o.storms@telenet.be

Website www.hetveergenk.be

                                 

 

 

Adres

Centrumlaan 28 bus 3 3600 Genk

Vertel het verder: