GINKGOgroep

Geloven met open blik

GINKGOgroep is een christelijk geïnspireerde denkgroep die, met twee voeten op de grond, het belang van een eigentijdse religie in onze samenleving op de agenda wil plaatsen. Zowel het individu als de samenleving hebben baat bij een welbegrepen religiositeit, die rationeel en spiritueel verantwoord is.
Het is onze basisovertuiging dat de huidige crisis van kerk en godsdienst in de westerse wereld kansen biedt voor een proces van diepgaande vernieuwing en herbronning, waarbij we grote aandacht hebben voor de tekenen van de tijd en meer bepaald voor de nood aan zingeving en spiritualiteit. We bezinnen ons grondig over het fenomeen ‘religie’ en zoeken naar een eigentijdse taal om de religieuze ervaring beter begrijpbaar te maken. Daarnaast proberen we ook antwoorden te formuleren tegen de opwerpingen van diegenen die religies aanvallen vanuit economisme, vanuit de absolute eis van rationaliteit en neutraliteit en vanuit vooringenomen stellingen.

We zijn gestart met een website waarop de vijf initiatiefnemers elk, vanuit een andere invalshoek, een discussietekst gepost hebben die een beeld schetst van ons denken. Met deze teksten hopen we belangstelling te wekken, onze inzichten aan de visies van anderen te toetsen en sympathisanten op te roepen zich bij ons aan te sluiten Het is de bedoeling van dit initiatief om uiteindelijk als grotere groep op het publieke debat te wegen.
Wie dit opzet genegen is wordt uitgenodigd om mee te denken.

www.ginkgogroep.be
contact: info@ginkgogroep.be - Korenbloemlaan 37A 9700 Oudenaarde

Adres

Korenbloemlaan 37A, 9700 Oudenaarde

Vertel het verder: