Filosofenfontein, Kapelgemeenschap, Heverlee

Filosofenfontein is een huis van de paters Dominicanen waar zoekende gelovigen gemeenschap vormen. Wij willen op een eigentijdse wijze het bevrijdende Woord en de aanwezigheid van Christus in hun leven vorm geven en vieren. Wij dragen mee de verantwoordelijkheid voor de dynamiek en de weg van de gemeenschap vanuit de overtuiging dat kerkopbouw start aan de basis.

 

Korte geschiedenis

 

Honderd jaar geleden werd het domein “Filosofenfontein” eigendom van de Dominicanen. Sinds de jaren ’60 werd dit huis ook opengesteld voor een kapelgemeenschap. Specifiek voor deze gemeenschap is dat zij deelt in wat Dominicus en de Dominicanen altijd voor ogen hebben gehouden: mensen hun geloof laten ervaren en verdiepen via beleving, studie en verkondiging. Rond deze pijlers werd vanaf 1976 een programma uitgebouwd.

 

Vieren en verkondigen, vorming en ontmoeting

 

De werkgroep Liturgie coördineert verschillende deelgroepen zoals het koor, de kindernevendienst en de groep voorgangers. Zij laten de vieringen uitgroeien tot liturgisch krachtige momenten met een sterke gemeenschapsbeleving. Om deze Dominicaanse opdracht te realiseren is er een Avondprogramma. Via diverse wegen zoals het samen lezen van een boek, een poëzie- of muziekavond, informatie door een gastspreker, het bekijken van een film confronteren we onszelf met belangrijke wereld- en levensvragen. Alle formules hebben de bedoeling om op een kritische manier geloof en reflectie samen te laten bestaan.

 

Verbinden

 

Mensen met elkaar verbinden is een essentieel element binnen onze gemeenschap. Naar binnen toe gebeurt dit door o.a. een jaarlijks Fonteinfeest, een “Share”-project waarin mensen diensten aan elkaar aanbieden en vragen... Naar buiten toe gebeurt dit door de maandelijkse schrijfactiviteit van de Amnestygroep en door de activiteiten van de Wereldgroep.

 

Hoe zien er onze vieringen uit?

 

In elke viering worden de aanwezigen aangesproken om actief deel te nemen aan het gebeuren. Zij worden daartoe aangespoord door de samenzang, door de oproep anders te luisteren naar de Bijbel, door de uitnodiging om zich te engageren als groep of als individu. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen gesproken en gezongen woord, tussen luisteren en instemmen, denken en beleven, woord en stilte, symbolen en gebaren.

De gemeenschap telt een 20-tal voorgangers, mannen en vrouwen. Marcel Braekers, dominicaan, vormt bij het voorbereiden van de vieringen hun klankbord, raadgever, reflectiepartner en staat zo in voor de continuïteit.

 

Meestal verloopt de viering volgens een vast stramien. Vaak is er slechts één lezing waarop de verkondiging, het bidden en zingen zich toespitsen. Vaste ingrediënten zijn verder het tafelgebed, het Onze Vader en de communie. In de loop der jaren is een eigen liedbundel gegroeid van bijna uitsluitend vierstemmige liederen. Het koor bestaat uit een 20-tal leden die een voortrekkersrol spelen in het stimuleren van de samenzang.

 

Elke week is er een kindernevendienst die zich richt op kinderen tot 12 jaar. Het belang ervan ligt zowel in de eigen aanspraak van de kinderen als in de dienst aan jonge ouders om op een rustige manier te kunnen deelnemen aan de viering van de volwassenen.

 

Waar vieren we?

 

De vieringen gaan door in Filosofenfontein, Waversebaan 352 te 3001 Heverlee op zon- en feestdagen telkens om 10.30 uur.

 

Onze contactpersoon

Marcel Braekers. Hij is bereikbaar op het nummer 016.40.73.40. Meer informatie vind je terug op onze website

 

Adres

Waversebaan 352, 3001 Heverlee

Vertel het verder: