Emmaüsgemeenschappen Vlaanderen

Emmaüsgemeenschappen Vlaanderen - in de volksmond beter gekend als Rent a Priest - verzorgt volwaardige christelijk geïnspireerde vieringen voor iedereen, ongeacht zijn of haar verleden of geaardheid. Ook mensen die een scheiding doormaakten zijn welkom. Wij bevestigen de levensvisie van de aanvrager van de viering door zinvolle duiding en verwoording. De eigen creatieve inbreng van de aanvrager waarderen wij ten zeerste. De vieringen zijn erg persoonlijk en sluiten aan bij de leefwereld en verwachtingen van de aanvrager van de viering. Wij duiden liefde, schoonheid, goedheid, verbondenheid en solidariteit en brengen ze tastbaar aanwezig.

De vieringen overstijgen, dankzij de aandacht voor solidaire inzet, het hier en nu van de aanwezige groep. Zo zijn zij een universeel appel naar rechtvaardigheid en verbondenheid. De groep voorgangers heeft haar wortels in de Rooms Katholieke traditie en blijft daar trouw aan. Zij willen bondgenoten zijn van de Rooms Katholieke Kerk maar passen zich aan aan de democratische verworvenheden van onze Westerse samenleving. Zij willen terug naar het oorspronkelijk Rooms Katholicisme dat zijn wortels heeft bij Jezus en zijn gehuwde leerling Petrus. Wij hopen dat de klassieke katholieke kerk openheid creëert in de richting die we voorgaan. Rent a Priest zoekt elke opening tot gesprek met bisschoppen positief in te vullen.

Tijdens het voorbereidingsgesprek met de mensen die een beroep doen op ons wordt gepeild naar hoe zijn geloven en dit wordt in de viering verwerkt. Wij verzorgen vieringen bij alle belangrijke levensmomenten. Onze voorgangers zijn theologisch geschoolde gehuwde en ongehuwde pastores, mannen en vrouwen.

Rent a Priest ontstond in 2000 vanuit een conflict tussen kardinaal Danneels en Rudy Borremans. Net als Norbert Bethune, een gehuwde priester, werd Rudy Borremans geschorst. Rudy Borremans, Norbert Bethune en André Brems stichtten Rent a Priest, geïnspireerd op de beweging van Louise Haggeth in de USA. Zij vond bij het sterven van haar vader enkel een gehuwde priester. Zo ontstond Rent a Priest internationaal. De groep in Vlaanderen en Brussel groeide gestaag, met een grote piek na het uitbreken van de misbruikschandalen in de kerk. De zetel van de vzw is Wingene.

De ervaring leert dat vooral die mensen zich tot onze organisatie richten die zich niet meer thuis voelen bij het traditionele kerkinstituut maar toch een christelijk geïnspireerde viering willen. De groep komt regelmatig samen voor vorming, wederzijdse verrijkende uitwisseling van ervaringen en de verdere uitbouw van de organisatie.
 
De vieringen zijn persoonlijk. Tijdens een voorbereidingsgesprek wordt samen met de aanvragers vorm en inhoud gegeven aan de viering. Zij gaan door op de plaats van hun keuze. Er is ruimte voor persoonlijke teksten en muziekkeuze. In elke viering bestaat de mogelijkheid tot inbreng van anderen, zoals een meter, peter, getuigen, ouders of vrienden.

Contact
www.rentapriest.be
Secretariaat Emmaüsgemeenschappen Vlaanderen
051.656150  - 0499.201262

Adres

Kleine Tieltstraat 3, 8700 Wingene

Vertel het verder: