Don Boscoparochie, Buizingen

Onze Don Boscogemeenschap heeft nog maar net haar 50e verjaardag gevierd. Oud kan deze gemeenschap dus niet zijn. Onze geschiedenis ook niet. Bovendien is ze gebouwd ergens tussen de twee dorpskerken van Buizingen (Halle) en Huizingen (Beersel) in.

Was bij het begin deze kerk in de jaren 1950 nog een kerk van en voor de lokale wijk, geleidelijk is ze een referentiepunt geworden voor jonge geloofszoekers uit heel de regio Zennevallei en van het Pajottenland en dit gedurende de laatste decennia. Ondertussen heeft zich wel sinds begin de jaren 1980 een democratisch bestuur ontwikkeld met parochieploegen en parochieraden via vierjaarlijkse verkiezingen.

Hierdoor bleef er steeds ruimte voor vernieuwende ideeën. Dit resulteerde in een besluit dat rond de eeuwwisseling werd genomen en dat sinds 2009 in werking is gegaan bij de op pensioen stelling van de laatste pastoor, Rik Devillé. De eindverantwoordelijke en coördinator Els Paridaens wordt niet langer bezoldigd door de overheid maar door de eigen Don Boscogemeenschap. Dit kan dank zij de goede samenwerking tussen Kerkbestuur, de parochiale VZW en de eigen VZW die instaat voor de bezoldiging van de coördinator.

Pastoor nieuwe stijl

Deze coördinator is zo wat de ‘pastoor nieuwe stijl’ die zorgt voor de dagelijkse doorstroming en ondersteuning zodat alle parochiale groepen hun ding kunnen doen. Het financiële plaatje wordt vooral mogelijk gemaakt doordat de mensen van de Don Boscogemeenschap halverwege de jaren 1980 aan de uitbouw begonnen van een Jeugdkampplaats Zennedal. Deze kampplaats, aangesloten bij het Centrum voor Jeugdtoerisme, beschikt over een capaciteit van meer dan 100 bedden en is bovendien helemaal up-to-date en gegeerd door vele jongerengroepen zowel gedurende het werkjaar als tijdens de vakantieperioden.

Voorgangers vanuit de gemeenschap

Onze parochie is een  gemeenschap waar een twintigtal voorgangers de viering voorbereiden en voorgaan. Ieder inspireert met eigen accenten deze gemeenschap. Ons gemeenschappelijk doel is deze parochie leven geven, levendig laten zijn en laten uitgroeien tot een plek waar mensen thuis kunnen komen, ook diegene die zoekende zijn. Bij de aanstelling van onze voorgangers kozen wij onderstaande tekst, die weergeeft welke wegen we willen gaan.

In de Don Boscokerk komen wij geregeld samen

en zo vormen we hier een bijzondere Gemeenschap

misschien wel een geloofsgemeenschap.

We Dromen, we Hopen en Verlangen dat ieder van ons

zijn steentje kan en mag bijdragen om deze gemeenschap levendig te maken.

Er is geen Weg speciaal voor ons gemaakt.

We mogen op elk moment onze eigen weg zoeken en gaan.

Steeds weer met de nodige moed, maar vooral met een gezonde dosis hartkwaliteit

die we vandaag "lef" mogen noemen naar het Hebreeuwse woord ‘lev’, wat hart betekent.

Is ons hart immers niet de kloppende motor van deze gemeenschap?

 

We dromen van een gemeenschap

waar oudere en jonge mensen samen op weg kunnen gaan.

De ouderen zijn geduldig met het enthousiasme van de jongeren,

want ze herinneren zich hun eigen idealisme.

De jonge mensen, die nog vol energie en creativiteit zitten,

zijn ook wijs genoeg om geduld op te brengen voor de levenswijze van de ouderen.

Niemand is te groot of te klein, te rijk of te arm, om te geven en te ontvangen,

om aangesproken te worden en zijn antwoord te geven:

“Hier ben ik, wat wil je dat ik doe?”

We verlangen, we hopen en we bidden

dat de verbondenheid in deze gemeenschap mag groeien,

dat mensen er een THUIS mogen vinden

dat iedereen zich gerespecteerd mag voelen

dat verantwoordelijkheid dragen geen loos begrip is,

dat dienstbaarheid een typisch kenmerk is,

dat liefde in alles voelbaar mag zijn.

Vandaag durven we aan ieder van jullie vragen

om rechtop te staan in deze Gemeenschap

en met je eigen gaven, het bruisende leven verder te dragen.

En dat het voorgaan van iemand, alleen maar dienst mag zijn

aan de opbouw van een Liefdevolle Geloofsgemeenschap.

Hoe vieren we?

Voor de opbouw van onze vieringen blijven we meestal trouw aan de klassieke volgorde van de zondagse eucharistie. Van de Woorddienst met eerste lezing, openingsgebed en geloofsbelijdenis naar de sterk gedragen Brooddienst met het gebed bij de gave en Dank- en Tafelgebed. Het Onze Vader wordt steevast rechtstaand gebeden, terwijl alle kerkgangers elkaar in verbondenheid de hand reiken. Tijdens de vredeswens worden we opgeroepen en aangespoord om de oversteek te wagen naar de overkant van de kerk, om zo niet alleen de vrede te wensen aan de mensen in de nabije omgeving. Het brood breken en delen doen we letterlijk rond de tafel, want deze staat al enkele jaren in het midden van de kerk, met daarrond alle kerkgangers; en ook de kinderen van de  nevenviering kunnen hier regelmatig hun steentje bijdragen. Er zijn geen voorbehouden plaatsen voor de voorgangers. Tweemaal per maand wordt het delen en breken verder gezet aan de bar in de kerk. De barhapjes en dranken zijn altijd Faire Trade of zelf gemaakt. Bij zo’n barmoment worden levengevende woorden gesproken bij verhalen die ons soms een klein beetje breken en die we met elkaar mogen delen.

Wanneer?

In de Don Boscoparochie te Buizingen kan je elke zondag om 10.00 uur  mee komen vieren.

Voor meer info 

Els Paridaens, Alsembergsesteenweg 130 te 1501 Buizingen tel. 02.356.77.71

of op onze website: www.parochiesinbeweging.be

Adres

Alsembergsesteenweg 130, 1501 Buizingen

Vertel het verder: