Dominicus, Gent

Vanuit de Dominicaanse traditie

Wij zijn een christelijke gemeenschap uit het Gentse. De Dominicaanse traditie is de brede bedding die wel een richting maar niet de loop bepaalt: in groep op weg gaan, zoekend spreken, verstand naast het hart, midden in de wereld. Naast het besef van een identiteit spreekt die naam ook over dankbaarheid voor wat Dominicanen met en voor ons hebben gedaan. Dominicus Gent heeft de juridische VZW structuur met een algemene vergadering met een veertigtal directe medewerkers: bestuurders, voorgangers, kinder- en jongerenwerking, logistiek.

Bijbels-christelijk

Elke zondagmorgen houden we een levensnabije en maatschappij-betrokken viering waarin we rust en bezinning, kracht en inspiratie voor ons leven vinden. We laten ons dragen en uitdagen door de bijbels-christelijke traditie en door wijsheid uit andere levensbeschouwingen.

Geschiedenis

Wij dragen een geschiedenis mee. Dominicus Gent is een kind van het Katholiek Universitair Centrum, ook gekend als het KUC. Na WO II opgericht, werd het jarenlang gedragen door de Dominicanen. Onder impuls van vooral oudstudenten werd op Beloken Pasen 1982 gestart met de zondagsvieringen. Kritisch op zoek naar een kerk en een liturgie die dicht bij het leven stonden, wilde men een viering die “de bijbel op het leven" en "het leven op de bijbel" legde. Er ontstonden aparte kinder- en jongerenvieringen. Meer voorgangers waren nodig, gewijden en niet gewijden, mannen en vrouwen. Aan die keuze gingen vele discussies vooraf. In 1994 was er een eerste viering waarin enkel vrouwen voorgingen.

Vieren, zingen, denken, doen

Vandaag zijn we niet meer de gemeenschap van 1982. We verhuisden, de studentenwerking werd overgedragen, de vormingsactiviteiten afgeslankt, de naam veranderde. We zijn nu wat ouder, met minder kinderen, wel met een gedreven bende jongeren. Op hoogdagen zijn extra stoelen nodig. Ons jubileumjaar 2012 bewees dat we ouder zijn in jaren, maar niet in geest en hart. We dromen en maken plannen. In 2012, bij de dertigste verjaardag, vatten we onze activiteiten in vier trefwoorden samen: vieren, zingen, denken, doen. Die zijn op elkaar betrokken en beïnvloeden elkaar.


De zondagsvieringen zijn het centrum van onze gemeenschap.

Woord- en tafeldienst worden door twee voorgangers voorbereid en geleid; met ruimte voor inbreng van de aanwezigen. Niet dé waarheid wordt meegedeeld, wel het leven gedeeld, Hem achterna, Jezus van Nazareth die brood en wijn, zijn leven, deelde. We vieren ons verlangen naar een wereld van gerechtigheid. Wij vieren ons vertrouwen in een Goedheid die ons uitnodigt en draagt, die belofte is voor mens en wereld.

Hoe vieren we?

Na jaren is er een uitgepuurd en soepel stramien: woorddienst, veel liederen en wezenlijke rituelen als Paaskaars, bloemen, brood en wijn, kaarsen voor overledenen en als teken van verbondenheid met buurt en wereld, handreiking bij Onze Vader. Wij blijven zoekers naar stilte en naar authentieke verwoording van ons gebed. In elke viering zingen wij ons tot gemeenschap onder begeleiding van een cantor en piano. Wij houden niet zozeer van esoterische muziek, wel van liederen met kwaliteit en van een verzorgde en deugddoende samenzang.

Wij streven naar een adequate verwoording van ons geloven en niet naar een sacrale liturgische taal. Dat vereist kritisch denken over de Bijbelse en christelijke traditie en vraagt om bezinning over onze godsbeelden en over Jezus van Nazareth vandaag en uiteraard over de kerk. De thema's van de vieringen worden gekozen en voorbereid door het team van voorgangers, de "Werf". Daar wordt nagedacht, gelezen, gediscussieerd en geschreven.

Engagement

Een veertigtal mensen hebben in Dominicus Gent een vaste taak. Daarnaast zijn veruit de meesten geëngageerd bij sociale bewegingen. Als gemeenschap steunt Dominicus het vluchtelingenwerk in Gent, Broederlijk Delen, Welzijnszorg en de Wereldwinkel. We participeren in de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep in Gent en in Lopend Vuur. In 2012 n.a.v. 30 jaar Dominicus startte een doe-groep. Doeners uit de derde wereld kwamen aan het woord. In de buurt van de kerk is er sindsdien elke eerste zondag een actie waarbij wij samen met buurtbewoners de omgeving opruimen en verfraaien.

Onze vieringen gaan door elke zondag om 10.30 uur in de Maria Gorettikerk in de Blaisantvest 37 te 9000 Gent.
 
Dominicus Gent
p/a Gemeenschap Mirte
Rozemarijnstraat 76 9000 Gent
contact@dominicusgent.be
www.dominicusgent.be

Dominicus in beeld op YouTube

Adres

Blaisantvest 31 B-9000 Gent

Vertel het verder: