De Vleugel, Antwerpen

De Vleugel is een vrijplaats voor liturgie en biedt ruimte en klankbord voor wie zoekt naar de kern van de dingen. Mensen vanuit verschillende achtergronden komen er samen. Zij laten zich inspireren door de bijbel en andere wijsheidsliteratuur. Zij hechten er belang aan om teksten tot hun recht te laten komen. Toegewijde vrouwen en mannen gaan de vieringen voor. Wisselende kleine groepen werken de thema’s uit. Ze zorgen voor een sobere vormgeving, doorleefde taal en voelbare stilte. Een koor en de klanken van de vleugelpiano ondersteunen het zingen.

Geschiedenis

De Vleugel is gegroeid uit ‘De Waaier’, die twee jaren heeft bestaan en op zijn beurt een vervolg was op de zaterdagavondvieringen van de Universiteitspastoraal in Antwerpen. In de Ignatiuskapel werden van in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw op zaterdagavond vieringen gehouden gevolgd door een broodmaaltijd. Af en toe was er nadien ook een gezamenlijke activiteit.

Deze stopten eind juni 1991. Toen nam een groep van acht personen een initiatief in de hoop een stadspastoraal te ontwikkelen. Ze zochten naar een oecumenische gebedsformule. Na twee jaar werd besloten om zoiets te ontwikkelen als in de Dominicuskerk in Amsterdam. Zo startte De Vleugel in oktober 1994 in Antwerpen.

Wat we doen.

Nu is er wekelijks op zaterdagavond een viering. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten. Tijdens de 'De Zomer van de Vleugel' wordt elk weekeinde een culturele of ontspannende samenkomst gekozen waarop vrij kan worden ingegaan. Om de vijf jaar wordt een feestelijke lustrumviering gehouden en een colloquium georganiseerd.

Het eerste colloquium met als titel "Welke levensbeschouwing voor het derde millennium?" werd gehouden in 2000. Jan Maes, Ignace D’hert, Johan Vanhoutte, Ludo Abicht, Jef Van Gerwen en Els Helewaut werkten hieraan mee. Bij de viering van tien jaar Vleugel in 2005 werd een colloquium gehouden met Guido Vanheeswyck en als tegenspeler Raf Mertens, dokter-epidemioloog en auteur van De ge-heel-de mens. De titel van het colloquium was "Waarover men niet zwijgen kan, daarover moet men spreken. Transcendentie met en zonder God." Na 15 jaar Vleugel werden een achttal huiskamergesprekken gehouden tussen oktober 2009 en maart 2010, met als thema "Ik en de Samenleving" ingeleid en geëvalueerd door Agnes Pas die krachtlijnen distilleerde voor de toekomst.

Andere thema's die in De Vleugel aan bod kwamen: Waarin laat ik mij meeslepen door de maatschappij? Wie of wat inspireert mij om in de tegenstroom te gaan staan? Doorheen de jaren werden verschillende groepjes gevormd die uitwisselen rond hun (gelovig) in het leven staan. Heel wat Vleugelgangers zijn geëngageerd in diverse bewegingen en organisaties. Wij hebben contacten en uitwisseling met De Duifgemeenschap uit Amsterdam.

Hoe verloopt onze wekelijkse viering?

Een verantwoordelijke voor het onthaal verwelkomt de aanwezigen en biedt een zangbundel en vieringsblaadje van de cyclus aan. Met een lied komt de voorganger naar voren en spreekt een welkomstwoord uit als inleiding op het thema. Bijbelse teksten, wijsheidsliteratuur van andere levensbeschouwingen en/of profane teksten afgewisseld met muziek en stilte zijn dragende elementen van de viering. De toelichter diept de teksten en het thema van de viering uit en sluit af met voorbeden. Daarna is er pauze met omhaling en piano en/of fluit. Vooraleer we de kring maken geven we elkaar de vrede door. In de kring worden symbolische handelingen gesteld, het Onze Vader gebeden en brood en wijn gedeeld. Een afsluitende tekst als zending en een slotlied bezegelt de viering.

Om recht te doen aan agnosten, mensen uit andere levensbeschouwingen, zijn er enkele keren op het jaar meditatieve vieringen met meer stilte en zonder brood en wijn. Dan wordt een kaars doorgegeven in de kring als teken van verbondenheid.

De gastheer of gastvrouw van dienst is beschikbaar voor info voor mensen die voor het eerst de viering bijwonen. Iedereen is welkom na de viering voor een kopje koffie of thee, een fruitsapje en een aangename babbel.

Waar en wanneer vieren we?

De vieringen gaan door elke zaterdag om 18 uur, behalve in juli en augustus, in de Sint-Annakerk Goedendagstraat 46 te Borgerhout.

Contact

Harry Harding Jozef De Bomstraat 26 2018-Antwerpen

03.237.77.42 

harry.harding@telenet.be

Meer info op : http://www.devleugel.be/

Adres

Goedendagstraat 46 2140 Borgerhout

Vertel het verder: