De Loodsen

DE GESCHIEDENIS VAN DE LOODSEN

De Loodsen is een Antwerpse vzw organisatie die zich inzet om mensen te ondersteunen in hun keuze om vrijwilligerswerk te verrichten.
In 1993 startte De Loodsen met haar organisatie in het Begijnhof aan de Ossenmarkt.
In 2000 nam de organisatie haar intrek in het gebouw op de Sint-Jacobsmarkt, een vroegere klooster van de Apostolinnen. Dit klooster werd in 1906 opgericht om meisjes uit minder gegoede families een kans te geven een toekomst voor zichzelf uit te bouwen. Deze school groeide dan uit tot een erkend onderwijstype waaraan meisjes uit alle rangen van de maatschappij les konden volgen. De Loodsen geeft het werk van de zusters een nieuwe vorm en biedt kansen aan maatschappelijk achtergestelde groepen.

PROJECTEN

De Overzet
De Overzet is een opvangtehuis voor alleenstaande vrouwen zonder papieren en met medische zorgen. Deze vrouwen zijn al dan niet zwanger of hebben al een kind. Het biedt hen een tijdelijke opvang en gaat met hen een vriendschapsband aan.
De Overzet is gegroeid vanuit de nood naar hulp voor mensen zonder papieren.
De alleenstaande en hulpbehoevende vrouwen komen meestal bij De Loodsen terecht via Dokters Van De Wereld of via het Protestants Sociaal Centrum.
Ze verblijven in een gemeenschapshuis in de Lange Leemstraat te Antwerpen. Dit huis biedt opvangmogelijkheden aan een zestal vrouwen, al dan niet met kindjes.

‘t Vlot
 ‘t Vlot is in de eerste plaats een project voor straatpastoraat en is gegroeid vanuit De Loodsen. Wij openen de deuren van onze huiskamer (Lange Beeldekensstraat 20, op dinsdag en donderdag van 14:00 - 16:00) en zorgen voor een rustige huiselijke sfeer met koffie, soep of brood. Onze bezoekers krijgen op deze momenten de kans om even uit te rusten, iets te lezen of gewoon rustig hun verhaal te doen.  Met dit project richten wij ons vooral tot mensen die altijd op straat leven of een groot deel van de dag op straat doorbrengen, met of zonder verslavingen, met of zonder psychische moeilijkheden, met of zonder inkomen of papieren. Kortom: mensen.

Harmattan
Met ‘Harmattan’ wil De Loodsen vluchtelingen met elkaar in contact brengen en wederzijdse kennismaking stimuleren door middel van het geven van Nederlandse lessen.
Er zijn 6 klaslokalen die plaats bieden aan 120 leerlingen.
De vrijwilligers oefenen wekelijks de Nederlandse taal met de leerlingen. De lessen benadrukken vooral het belang van sociale contacten.

De 'Tochten van hoop' - Menslievende tochten
Via thematische en gegidste wandelingen in Antwerpen, vestigen wij de aandacht op plekken waar geloof en hoop in een menselijke oplossing steeds aanwezig zijn. Veranderingen in de samenleving veroorzaken spanningen en problemen. Elke dag staan er mensen en organisaties klaar om samen te zoeken naar nieuwe oplossingen.
De Tochten van Hoop staan open voor al wie geïnteresseerd is in de problemen van onze samenleving. Vanwege het educatieve karakter zijn ze ook erg geschikt voor scholengroepen. Iedere tocht eindigt met een getuigenis van een ervaringsdeskundige of een vrijwilliger die aan één van de projecten werkt.
Tochten van Hoop zijn geen toeristische of culturele wandelingen, maar beogen vooral het  respectvol luisteren naar hoopvolle verhalen.
Tochten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar tochtenvanhoop@deloodsen.be
of door te bellen naar het nummer 03/234.05.11 tussen 8:30 en 12:30.
Alle info: www.deloodsen.be

Platform Noodhulp onder protest (PNOP)
Ondersteunt groepen en organisaties die geconfronteerd worden met mensen die materiële hulp nodig hebben. Het platform brengt een aantal keer per jaar alle Antwerpse verenigingen die aan voedselhulp of noodhulp doen samen. Een afgevaardigde van de stad Antwerpen en een afgevaardigde van het OCMW Antwerpen bespreken betere vormen van samenwerking

Middagbezinning
Iedere woensdag is er om 12.45 uur een middagbezinning, gevolgd door een gezamenlijke broodmaaltijd.

Contact:
Indien u graag wilt meewerken aan onze projecten, een financiële bijdrage wilt leveren of gewoon meer informatie wilt bekomen over de organisatie, kunt u ons altijd contacteren
via volgende gegevens:
• Telefonisch van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 12u30 op het nummer 03/234 05 11
• Via mail op het adres info@deloodsen.be
Meer informatie vindt u op onze website www.deloodsen.be
U kan langsgaan bij de organisatie op de Sint-Jacobsmarkt 43, vlakbij de Franklin Rooseveltplaats.

Adres

Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen

Vertel het verder: