De Lier, een vernieuwend liturgisch initiatief, Brugge

In De Lier vormen wij gemeenschap rond het Woord van de joods-christelijke bijbel. Door het symbolisch ritueel handelen, waarbij elke aanwezige door wijn te schenken en brood te breken, deelt hij of zij vreugdevolle en pijnlijke ervaringen. Op die manier wordt de gemeenschap zelf gevormd tot een levend Lichaam van Christus.

Meervoudig voorgangerschap

Wij opteren voor een horizontale Kerkopbouw waardoor zoveel mogelijk mensen in de liturgie participeren. Iedere deelnemer doet dit volgens haar of zijn eigen talenten en mogelijkheden. Wij huldigen het principe van het ‘meervoudig voorgangerschap’ d.w.z. dat er naast de voorganger die het verloop van de viering stuurt, ook voor de deeltaken zoals bv. het houden van een toespraak, dirigeren van het koor, enz. voor deze taken een aparte voorganger de verantwoordelijkheid op zich neemt. 

Bijbel en engagement

Wij houden van een hertaling van de Bijbelse boodschap waarbij de Nederlandse dichter Huub Oosterhuis onze belangrijkste inspiratiebron is. Zijn teksten vertalen het Bijbelse denken op een hedendaagse wijze omdat zijn taal woorden openbreekt, suggestief-poëtisch en niet dogmatisch is.

Daarnaast komt steevast het engagement voor een nieuwe wereld in de viering aan bod. Van de wekelijkse omhaling wordt 10% geschonken aan een sociaal project in Brugge. Verder ondersteunen wij het oudejaarsfeest voor vereenzaamde mensen uit de Brugse regio. 

10 jaar

Het initiatief van De Lier is recent. Geïnspireerd door het voorbeeld van De Brug in Lier begonnen wij in september 2004 een ‘nieuw’ liturgisch initiatief in Brugge. Ondertussen zijn we 10 jaar verder. Zowel in het koor als in de ruimere gemeenschap zijn er blijvers en passanten. Een stuurgroep van 10 mensen komt maandelijks bijeen om de vinger aan de pols te houden van wat in de gemeenschap leeft en om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 

Verschillende activiteiten

Naast de wekelijkse zondagsviering leggen wij ook het accent op onze Kerstavond, Witte Donderdag en Paasavondviering. Er is ook een Drempelviering voor de 12-jarigen. Voor de + twaalfjarigen is er Navorming. Wij zetten regelmatig liedavonden op met liederen op tekst van Huub Oosterhuis. Wij ondersteunen het Oudejaarsfeest voor vereenzaamde mensen uit de Brugse regio.   

Hoe vieren we?

verwelkoming
lied
gebed
stilte
lied
lezing uit de bijbel
schriftuitleg/toespraak
lied
pauze met collecte en mededelingen
tafelgebed
onze vader en vredeswens
brood en beker gedeeld
voorbeden en acclamatie
bemoediging en zegen
slotzang 

Waar komen we samen?

Onze vieringen en samenkomsten vinden plaats in de Kapel van het Sint-Leocollege, Potterierei 11, 8000 Brugge; ingang via de Elizabeth Zorghestraat.
Elke zondag om 10.30 uur, behalve in juli en augustus. 

Contactpersoon:

Jessika D’haene, Benedictijnenstraat 48, 8310 Brugge  (050.84.24.50)
jessika.dhaene@scarlet.be
Meer info op http://www.delier.be/ en op Facebook.

Adres

Prof. J. Dr. Sebrechtsstraat 1, 8000 Brugge

Vertel het verder: