Christenen voor het Socialisme (CvS)

De beweging ‘Christenen voor het Socialisme’ (CvS) is in april 1972 in Chili ontstaan. Dat was onder de regering van  president Allende. Christenen namen toen -voor de eerste keer in de geschiedenis- massaal en openlijk deel aan het proces dat de overgang naar een socialistische samenleving beoogde. In de daaropvolgende jaren ontstonden CvS-bewegingen in Latijns-Amerika en in Europa. In Vlaanderen structureerde de beweging zich in de jaren 1974-1975.
Sindsdien hebben zowel de kerken als het socialisme harde klappen moeten incasseren. Ook CvS heeft schade opgelopen maar heeft standgehouden. Zij blijft geloven in de mogelijkheid de structuren van deze samenleving te veranderen in het voordeel van de armen en verdrukten. In die optiek gaat CvS bondgenootschapen aan. Zij werkt geregeld samen met bewegingen en groepen die dezelfde doelstellingen nastreven. Leden van CvS worden aangemoedigd zich in linkse organisaties te engageren. Zo zijn er leden actief in linkse politieke partijen van hun keuze, in de vakbond, in derdewereldorganisaties, in de kerk, in feministische organisaties, in socioculturele organisaties en actiegroepen.

CvS is georganiseerd in plaatselijke ‘basisgroepen’ en thematische  ‘werkgroepen’.
‘Basisgroepen’ zijn een plek van vorming op christelijk en maatschappelijk vlak en van wederzijdse ondersteuning en bemoediging.
Voor het ogenblik zijn de volgende  ‘werkgroepen’ actief: ‘Bevrijdingstheologie (Volgt de ontwikkelingen op dat terrein. Publiceert het e-mailtijdschift  ‘Bollettino’); Bijbelcollectief (legt zich toe op contextuele lezing van de Bijbel. Organiseert jaarlijks een ‘Bijbeldag’ en een ‘Bijbelvierdaagse’; Feminisme (waar vrouwen een boek bespreken); Cuba-solidariteit (sensibiliseert rond Cuba, o.a. met tweejaarlijkse socio-politieke reis)
Daarbuiten organiseert CvS nog vormingsactiviteiten voor eigen leden en een ruimer publiek. Eigen ervaringen van de deelnemers, informatie, analyse en geëngageerde spiritualiteit zijn de ingrediënten van deze leermomenten en scholingen.
Viering
De eerste zondag van de maand (van 10 tot 12 u) heeft in de regio Brussel (De Schutting, Ninoofseplein 10, 1000 Brussel) een viering plaats. Telkens rond een bepaald thema. Structuur van de viering: Welkom en inleiding op het thema, Bijbeltekst (lezing, actualisering, uitwisseling waaraan ieder kan deelnemen, tafelgebed, delen van brood en wijn, gedenken en danken (vrije inbreng van ieder), mededelingen en oproepen tot acties en petities, tussendoor liederen en muziek).
De jaarlijkse Bijbelvierdaagse wordt ook telkens met een viering afgesloten, en ook de plaatselijke groep van Leuven heeft haar eigen interne viering.

Contactadres: Belgradestraat 80, 2800 Mechelen. Tel. 015/ 41.64.84;
e-mail: christenen.v.h.socialisme@skynet.be.
Meer info: http://www.11.be/onze-leden/item/christenen-voor-het-socialisme-cvs

Adres

Belgradestraat 80 2800 Mechelen

Vertel het verder: