Bonzaï, Kortenberg

Bonzaï is een kleine feitelijke vereniging, gedragen door vele helpende handen en een kleine kerngroep van vijf enthousiaste (leken)vrijwilligers. Vijf mensen die de afgelopen jaren elk op hun eigen manier een plekje hadden binnen een of ander catechese- of parochieverhaal en die elkaar daar hebben gevonden. Hedendaagse gelovigen, meestal met een fulltime job en dito gezinsleven, die geïnspireerd door ‘Ik zal er zijn voor jou’ samen met anderen op weg willen gaan.

‘IEDEREEN GROEIT ANDERS, EN WIJ DOEN HET SAMEN’

Onder dit motto wil Bonzaï een gelovig aanbod doen aan jongeren en gezinnen, waarin ze samen op ontdekkingstocht gaan naar zichzelf, de ander, God en hun geloof. Op een eigentijdse en jeugdige manier gaan we op zoek naar wat ons leven de moeite waard maakt. Ontmoetingen en respect voor ieders eigenheid staan daarbij centraal.  

Wat die kleine bonzaïboompjes en een gelovige gezins- en jongerenwerking met elkaar te maken hebben, kan je lezen op http://www.bonzaiwerking.be/onze-droom.html en beluisteren in ons eigen boom- en bonzaïlied op http://www.bonzaiwerking.be/boomlied--bonzaiumllied.html .

Bij het samen groeien, willen we ons ook laten leiden door een ‘bekende’ droom.

Een droom over een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en een deel van hun levensweg samen gaan. Een plaats waar het woordje 'moeten' vervangen is door 'mogen', waar jong en oud ongedwongen samenleven met geloof, eerbied en vertrouwen in elkaar. Een plaats waar ‘Ik zal er zijn voor jou’ handen en voeten krijgt en voelbaar aanwezig is.

GEZINSVIERINGEN
In een Bonzaï-viering is iedereen die mee wil dromen en zoeken van harte welkom!
We organiseren minstens één bijeenkomst per sterke tijd van het jaar.

Op zondagvoormiddagen ziet het programma er meestal zo uit:

  • Creatieve of inhoudelijke uitdieping van het thema
  • Samen breken en delen van brood tijdens een eigentijdse viering, met ruimte voor het uitwisselen van ervaringen van klein en groot
  • Gezellig samenzijn

Onze vieringen gaan meestal door in de Sint-Pieterskerk Kwerps, Sint-Pietersplein te 3071 Erps-Kwerps.
Maar we organiseren daarnaast ook regelmatig activiteiten op locatie.

PLUSSERS ONLY
Bonzaï heeft ook een eigen jongerenwerking, met - naast ons gewone programma - ook hun eigen PLUSSERS ONLY – programma.
Samen gaan ze op zoek naar wat hun leven de moeite waard maakt. De ene keer met een rustige activiteit, de andere keer met een heus dorpsspel, een weekend, een filmavond of een zoektocht.

Het volledige programma, onze droom en visie, praktische info, terugblikken op wat voorbij is met filmpjes en foto’s,… vind je op onze website of op facebook.

MEER INFO
Svenja Roevens, Parkstraat 69, 3070 Kortenberg, 02 757 12 43
bonzai.kortenberg@gmail.com
www.bonzaiwerking.be
https://www.facebook.com/bonzai.kortenberg

Adres

Sint-Pieterskerk Kwerps, Sint-Pietersplein 3071 Erps-Kwerps

Vertel het verder: