Overslaan en naar de inhoud gaan

Bezield Verband Vlaanderen wil vier groepen van mensen bereiken.

In de eerste plaats kijken wij uit naar ‘zinzoekers’. Dat zijn mensen die meer diepte in hun leven willen op gelovig of religieus vlak. Zij kunnen hun verbondenheid kenbaar maken via onze website of aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven. Hiervoor kan je terecht bij Dominicus in Gent, De Brug in Lier en anderen. Meer groepen vind je op onze website.

Op de tweede plaats willen wij teams, raden of andere groepen binnen parochies steunen die van de plaatselijke bisschop geen inspraak krijgen in de toekomst van hun eigen kerk, hun eigen parochielokalen. Hen willen wij op de alternatieven wijzen.

Ten derde willen wij die mensen ondersteunen die in de gewone parochies alternatief bezig zijn, maar zich geïsoleerd voelen.

Tenslotte bieden wij de basisgemeenschappen zoals De Brug, Dominicus, De Lier en anderen een soort koepel. Via Bezield Verband kunnen vieringen en acties gemakkelijker doorstromen, verder dan de eigen kring. Hierdoor voelen al deze locale gemeenschappen zich minder geïsoleerd. Samen staan we sterker.

Waar en hoe al deze groepen werken is te vinden op www.bezieldverband.be