Overslaan en naar de inhoud gaan

Je kan geen lid worden maar wel het netwerk versterken. Bezield Verband Vlaanderen is een netwerk én een manier van denken over christelijk geloven en over de katholieke kerk vandaag. In het Bezield Verband krijgt de evangelische verscheidenheid alle kansen. Elk individu of gezin kan tot het netwerk behoren door zijn sympathie te uiten via onze website of door toe te treden tot een van de deelnemende geloofsgemeenschappen of parochies. Ook wie een nieuwe groep start kan toetreden. Het netwerk hanteert een vijfvoudige leidraad van waarden. Eens een persoon of een plaatselijke gemeenschap deze basisprincipes zinvol vindt, kunnen zij het netwerk versterken.