Overslaan en naar de inhoud gaan

Terwijl alle Vlaamse bisdommen stappen ondernemen om parochies op te heffen en kerken te sluiten lanceert Kerkenwerk eind 2011 het manifest ‘Gelovigen nemen het woord’ en roept mensen op dit te ondertekenen. Meer dan 8000 mensen onder wie veel priesters geven hieraan gevolg. Ze spreken zich uit voor meer inspraak en respect. Zij pleiten voor meer democratische en minder klerikale structuren van parochies en andere geloofsgemeenschappen. Hiermee sturen zij een krachtig signaal naar kerkelijk Vlaanderen. De handtekeningen werden aan de Vlaamse bisschoppen overhandigd met de vraag iets te ondernemen. Voorlopig zonder gevolg.