Overslaan en naar de inhoud gaan

Het netwerk Bezield Verband Vlaanderen bekent zich uitdrukkelijk tot de katholieke Kerk waar ruimte is voor velen. Hoewel wij eigen wegen gaan op het vlak van kerkvisie en organisatie van de kerk in Vlaanderen, willen we onszelf niet buiten de katholieke gemeenschap plaatsen. Integendeel wij vragen dat de plaatselijke bisschop onze gemeenschappen, acties en bewegingen erkent en bemoedigt. Het instituut Kerk vergeet nogal snel dat ze geen monopolie heeft op het evangelie noch op bepaalde vormen van kerkorganisatie. Anderzijds stimuleert de kerkleiding 'nieuwe bewegingen'.

Democratie binnen de Kerk betekent voor ons niet dat wij bijvoorbeeld willen stemmen over de fundamentele boodschap van het evangelie. Democratie betekent voor ons echte inspraak en een democratische besluitvorming zeker als het om bestuurszaken gaat. Het aanhoudende klerikalisme, dat o.a. inhoudt dat enkel ongehuwde celibataire mannen de wet en de norm bepalen voor de gelovigen en dat enkel zij de sacramenten kunnen bedienen leidt voor velen tot vervreemding van het evangelie. Er zijn zovele competente katholieken, die niet tot de clerus behoren, die toch medechristenen deskundig en met veel warmte verzamelen in een of ander huis en daar een evangelisch bezield verband beleven.