Strijd en inkeer

Toen wij verhuisden van Antwerpen naar Limburg gingen we op zoek naar een nieuwe parochie. Dit was geen succes. We konden ons niet meer ten volle aansluiten bij een klassieke groep. Via de Bijbelgroep van Motief leerden we de basisgroep Het Veer kennen. Dat was de redding. Vooral de warme, hartelijke en open gemeenschap trekt ons aan. Ook de creatieve voorgangers, telkens twee, zowel vrouwen als mannen ervaren wij als verrijkend. Je voelt ook de ernst waarmee het Jaarthema werd voorbereid en uitgewerkt tijdens een studiedag. Maandelijks vieren wij aan de hand van telkens een ander deel van dit thema.
Het teruggaan tot de Bijbelse wortels van het christendom wordt gelinkt aan het sociaal engagement van vandaag. Ieder van ons neemt dat engagement mee naar zijn eigen huis en gaat er verder mee op weg. Zo zie ik mensen van Het Veer actief bezig in de 11.11.11-actie, de Wereldwinkel, Broederlijk delen, Welzijnszorg, vluchtelingenwerk, Rent-a-Priest, Palliatieve Zorgen, de Vakbond, de vrouwenbewegingen of in een of andere parochie.
De twee pijlers die ik vanuit Het Veer meeneem op mijn levensweg zijn inkeer en verzet. Deze waarden worden hier niet enkel verkondigd maar vooral beleefd. Daarom is Het Veer voor mij een blije, zoekende kerk die me uitdaagt om de naam 'Ik-zal-er-zijn' handen en voeten te geven.

Vertel het verder: