Kerkdromen

Droom
Droom je soms ook van een kerk
waar vrouwen, priesters, leken
elkander vinden bij het werk
van voorgaan tot jonggezind preken
en waar de slagzin ‘samen sterk’
ook anderen kan aansteken

Droom je soms ook van een kerk
waar niet wordt neergekeken
op iemands status, naam of merk
en waar je vrij mag spreken,
geen meester-knecht, geen baas en klerk
en ieder zijn gebreken

Droom je soms ook van een kerk
waar doodgewone leken
ondanks de druk of tegenwerk
hun nek durven uitsteken
en in Zijn naam - is dat niet sterk -
het brood van liefde breken

Samen dromen van zo’n kerk
het kan tot de verbeelding spreken
en zelfs al lijkt dat mensenwerk
misschien is ’t juist een teken
dat ze "ergens van hierboven"
ook in zo’n kerk geloven…

hvp


Kerk
zoveel jaar kerk
dat is toch wel sterk
wij openen graag onze deuren
verheugd om wat hier kan gebeuren:

In vuistdikke, Bijbelse boeken
naar hoop, troost en zingeving zoeken
Geboeid zijn door al die verhalen:
het menselijk kunnen en falen

De aloude kerkrituelen
bewaren, doorgeven en delen
Het altaar symbolisch versieren
en daarrond te samen dan vieren

De mensen met warmte onthalen
Gods liefde in daden vertalen
Gezinnen geworteld in ’t leven
een geestelijk onderdak geven

De kleinsten een eigen plek gunnen
geloven in al wat zij kunnen
Een torenhoog kampvuur aansteken
waar kinderen spelen en spreken

Nabij zijn, op wacht staan bij lijden
niet weggaan in moeilijke tijden
Met man en vrouw zingen en bidden
want zo blijft Zijn Geest in ons midden

En vieren op sterke momenten
die hoopgevende sacramenten
De doden met schroom begeleiden
naar stille Gedachtenisweiden

Geloven, beminnen, vergeven
en hopen op ooit eeuwig leven
Ook zegenen, zalven en zorgen
dat er nog een toekomst is morgen

Gemeenschap zijn van en voor mensen
zoals God dat misschien wel zou wensen

zoveel jaar kerk
er is nog veel werk…
 
hvp

Vertel het verder: