Jebron, een huis met vele kamers

Monique Batavia
Jebron, Aalst

De wekelijkse viering is voor mij altijd een moment van tot rust komen of van opgeroepen worden om tot inzicht te komen in het maatschappelijke gebeuren. Dit houdt mij bezig.
De teksten van de vieringen vind ik verrijkend. Daar vind ik rust in. Een mooi gedicht of gebed, liederen gezongen door onszelf of door een muzikale familie die met fluit, gitaar, piano of zelfgemaakte muziekinstrumenten, onze viering opluisteren maken mij vrolijk. Dat doet mij deugd.
Jebron geeft mij de moed mij te engageren. Ik voel mij er niet langer alleen voor staan. Velen van de Jebron-gemeenschap engageren zich ofwel op het werk ofwel als vrijwilliger in een of ander project. Het engagement in de Vierde Wereldbeweging, de Derde Wereldbeweging of Juna, het huis waar jongeren een thuis vinden, of als verkoopster in een wereldwinkel, horen daar zeker bij. Dit alles versterkt ons als we samen vieren en zo krijgen wij het gevoel dat we wel degelijk iets kunnen veranderen in een liberale en egoïstische wereld.
Hoogdagen zoals Kerstdag en de Paasdriedaagse meemaken in Jebron, doen ons inzien dat deze dagen veel meer zijn dan datgene wat de lokkende consumptiewereld te bieden heeft. De diepgaande teksten en duidingen van de Kerst- en Paasboodschap maken mij warm zodat ze mij een zinvolle verdieping bieden. Iets wat ik in de eucharistievieringen van de traditionele kerken niet vind.
Naast de vieringen zien wij in Jebron elkaar ook jaarlijks tijdens een verdiepingsdag. Daar nemen wij ruim de tijd om elkaar beter te leren kennen of om rond een bepaald thema van gedachten te wisselen. Een drietal avonden besteden we ook aandacht aan een gespreksthema, zoals recent rond palliatieve zorgen. Elkaars mening leren kennen vind ik altijd boeiend. Recepties en tafelmomenten, samen eten en drinken horen daar ook bij. Er is een receptie bij een start- of slotviering. Of we houden zomaar een soepverkoop voor 11.11.11. En als wij het Jebronhuis opruimen voel ik mij opgenomen in een plezante bende waar gelachen wordt en waar grappen en anekdotes door de lucht vliegen.

Vertel het verder: