Het Atelier, een zondaggevoel

Het geheel van de viering geeft mij een gevoel van rust. De verwelkoming gaat gepaard met mooie klassieke muziek. Er is een warme begroeting, een blij weerzien of ingetogen wachten tot de viering begint. De teksten spreken voor zich. Duiding nodigt uit tot nadenken. Verbanden worden gelegd met voorchristelijke Keltische vieringen die de natuur centraal stelden en ons zo ook bij de jaargetijden brengen. Met kritische blik wordt het binnenkerkelijk leven gevolgd. Uit de deel- en oproepmomenten schep ik kracht en moed. Het delen en breken van brood en het verdelen van zelf gekweekte druifjes staat symbool voor het leven zoals het is. 

De afronding met een drankje en babbel bezorgen mij een zondaggevoel. Rust vinden door het vieren, ontmoeten en weten dat er een weerzien komt geeft levensmoed en stimuleert mij om verder voor het volle leven te kiezen en door te gaan. Het helpt mij om goede en kwade dagen te doorleven en om buiten onze eigen kleine kring te kijken naar wat zich maatschappelijk en op wereldvlak afspeelt. Het is een leerplek van zien waarom mensen lijden en onrechtvaardigheid heerst. Dit is voor mij een bewuste, christelijke kerk, vandaag.

Vertel het verder: