Een warme gezinskerk in hartje Brussel

De Goede Bijstand benadert de misviering vanuit een hoek die ik tot nu toe in geen enkele gemeenschap vond. Het stramien van de H. Mis is blijven bestaan, maar het wordt benaderd op een moderne, hedendaagse manier. Het ouderwetse scenario wordt waar nodig in een nieuw kleedje gestoken, gemoderniseerd, mee met onze tijd. De sermoenen worden afgewisseld door de pastoor of door één van de leden van de gemeenschap gegeven, wat steeds een andere kijk geeft op de gelezen teksten. Deze moderne opvatting draagt ertoe bij dat men met veel zin naar de viering gaat, men jongeren aantrekt, iets wat in andere gemeenschappen blijkbaar niet meer lukt. Een maandelijkse kinderviering, die druk bijgewoond wordt, toont aan dat de toegepaste methode lukt, en geëxporteerd kan worden naar andere gemeenschappen. Iedereen voelt zich thuis, en voelt zich aangetrokken om deel te nemen, elk op zijn manier.

Vertel het verder: