Een nieuwe deur die open gaat

Annie Maes
Jebron, Aalst

Reeds als kind op de basisschool werd ik regelmatig op de vingers getikt omdat ik “ongepaste” vragen durfde stellen tijdens de godsdienstles. De dogma’s die ons werden “ingestampt” bekeek ik toen al met een behoorlijke dosis argwaan. Als puber kon ik mij niet vinden in de wekelijkse vieringen in de dorpskerk. De taal die daar werd gesproken sprak mij totaal niet aan. De negatieve reactie van onze pastoor na mijn echtscheiding: 'Of ik niet verlegen was als gescheiden vrouw voor een klas te gaan staan? Een leraar diende toch een voorbeeld te zijn!' dreef mij definitief de kerk uit.

Toen ik als 35-jarige, via Egra, een Echtgescheidenen groep in de regio Aalst, Jebron ontdekte, was ik al jaren niet meer praktiserend. Jebron opende voor mij de deur naar een totaal andere visie op christen zijn. Hier ontdekte ik een liturgische taal en vieringen die mij aanspraken en raakten.

Jebron is voor mij:
- het betrekken van de boodschap van de bijbel op de dagdagelijkse praktijk,
- het actualiseren van bijbelteksten,
- de vrijheid een liturgisch samenzijn vorm te geven en hierin niet 100% gebonden zijn aan strenge regeltjes,
- de inbreng van de gemeenschap via vrije voorbeden,
- de warmte en kameraadschap die soms zo sterk voelbaar zijn,
- de appreciatie die je krijgt na een deugddoende viering,
- de voortdurende groeikansen via het Bijbels Leerhuis,
- de rijkdom van een aantal liturgiegroepen die elk hun eigenheid kunnen en mogen hebben,
...dat alles maakt van Jebron een bron van inspiratie en een houvast in mijn leven.

En als ik dan, onlangs nog, een collega-godsdienstleraar hoor zeggen dat je als leek 'niet aan het heilige mag raken', waarmee hij bedoelde dat een niet-gewijde voorganger zich ver moet houden van het 'magische' Brood- en Wijngebeuren, dan prijs ik mij gelukkig dat ik, dank zij Jebron, dit punt al lang voorbij ben!

Jebron, een bron van inspiratie en een houvast in mijn leven.
Vieringen waar de liturgische taal mij aanspreekt en raakt.

Vertel het verder: