Een getuigenis van ouders na een doopsel bij Rent a Priest

De geboorteviering van Jannes is alweer voorbij, maar we genieten nog volop na van de doop. U weet dat we eerst niet voor een viering waren omdat onze huwelijksviering ons een wrange nasmaak naliet, net seriewerk. We voelden ons niet goed omdat er zoveel woorden door de priester werden uitgesproken die echt niet bij ons leven hoorden. We moesten bij het begin van de viering vergeving vragen, met z'n allen zeggen 'Heer ik ben niet waardig dat gij tot mij komt' en nog veel van die dingen. We voelden ons hypocriet.

Toch wilden we ons kindje laten dopen opdat het geen problemen zou hebben om bij de groep te horen als het zeven jaar is. Bij ons zijn ze daar, bij wijze van spreken, maanden mee bezig in onze gemeente. We wilden niet dat ons kind een uitgesloten gevoel zou hebben. Op die leeftijd kiezen die kinderen daar niet echt voor. Het bij de groep horen is een belangrijk sociaal gegeven in onze gemeente.

U leekt ons de ideale compromis. Een viering waar we ons goed bij voelen en die toch religieus is. Niet iedereen was opgetogen met onze keuze. Nu zijn we heel blij dat wij ons gevoel hebben gevolgd en bij u aanklopten. Het was een unieke ervaring, zowel het voorbereidend gesprek als de doop zelf, die we niet meer zouden willen missen. Als de kans zich opnieuw zou voordoen zou het meteen een bewuste keuze zijn. Was er voordien scepticisme, des te meer waren alle reacties positief. We kunnen gerust zeggen dat de viering voor ieder  op zijn manier een moment was om nooit te vergeten. Daarom nog eens onze dank. Bedankt!

Michel en Christel

Vertel het verder: