Een Atelier van spiritualiteit

Toen mijn man en ik besloten om te trouwen, wilden we naast het wettelijk huwelijk nog een soort van viering om dit toch wel heuglijke moment meer diepgang te geven. Gezien wij beiden "niet kerk aanhankelijk" zijn, gingen we op zoek naar een alternatief en kwamen we vrij snel uit bij Norbert. Ik kon mij onmiddellijk vinden in zijn visie en houding. Zo leerde ik ook Het Atelier kennen. Iedereen is er welkom, gelovigen, kritisch gelovigen, maar dus ook niet niet-kerkelijken. Niet kerk aanhankelijk zijn wil immers niet zeggen dat je geen waarden en normen hebt of dat je er niet over nadenkt. Ik ben een zoeker naar diepgang en spiritualiteit.

Niettegenstaande het bijwonen van de vieringen voor mij toch enige inspanning vergt - veertig kilometer heen en terug op een zondagochtend - heb ik het er echt voor over. Want tien jaar na de kennismaking met Het Atelier ben ik nog steeds een enthousiaste en regelmatige deelnemer aan de vieringen bij Norbert. Het is voor mij een bezinningsmoment, een moment van tot mezelf komen in het jachtige bestaan. Het is ook een moment van stilstaan bij de kern van ons bestaan. De thema's die aangesneden worden zijn relevant en uit iedere viering is er wel iets dat ik meeneem of koester. Het kan een tekst zijn die voorgelezen werd, een liedje of zelfs een tafelgebed. Ook de kinderen gaan graag mee want in tegenstelling tot een traditionele kerkdienst, waar er verwacht wordt dat ze stil zitten en waar heel wat moeilijke woorden gebruikt worden, gaat het er in Het Atelier veel kindvriendelijker aan toe. Het kinderverhaal, waar het thema van de viering naar hun leefwereld vertaald wordt, betrekt hen actief bij het hele gebeuren. Het delen van het brood en de druiven en het Onze Vader bidden in de kring van mensen van alle slag en soort leert hen het meest essentiƫle in het leven: er zijn voor en zich verbonden voelen met anderen. Net dat is de grote sterkte van Het Atelier dat niet boven maar tussen de mensen staat.

Vertel het verder: