Een aantrekkelijk Leerhuis & Liturgie

Griet Lambert
De Brug, Lier

Het christelijk geloof samen belijden geeft kracht en steun in mijn leven en mijn dagelijkse engagementen. Dit geloof en het levendig houden door de vieringen helpt mij om keuzes te maken. Het geeft ook de moed om steeds verder te gaan, ook in moeilijke momenten. Het bezinnen vanuit christelijk perspectief en het terugblikken op de dagelijks gebeurtenissen in de wereld helpen  mij om sterker terug deze wereld in te stappen. De structuur van de kerkelijke zondagen en feestdagen doorheen het jaar, gelinkt aan de seizoenen, geven mij houvast.
Samen kerk maken en dit geloof uitdragen, is een boeiende opdracht, een uitdaging. De muziek en het samen zingen geven een feestelijk gevoel, een aangenaam gevoel van samenzijn en samen horen. De teksten van Oosterhuis zetten aan tot bezinning. Het luisteren naar de teksten van de H. Schrift en de woorden van de voorganger geven inspiratie voor het dagelijkse leven. De symboliek van brood en wijn op de centrale tafel en de visuele uitwerking van het thema door bloemen of andere symboliek maakt de beleving intenser en feestelijker. Ik geniet ervan.
De Werkgroep Onthaal is voor mij een engagement om nieuwe en misschien zwakkere mensen te onthalen. Dit goed doen geeft mij een goed gevoel in de gemeenschap. Ik wil hierbij een luisterend oor zijn voor  iedereen die er nood aan heeft. De ontmoeting met mensen die, ieder op hun eigen plek in hun  leven en in deze wereld, proberen het christelijk geloof waar te maken is boeiend en verrijkend. Hieruit groeien ware vriendschappen. Mensen die je kennen en waarderen en steunen in lief en leed en waarmee je een stuk weg aflegt. Dit alles maakt voor mij Leerhuis & Liturgie en de wekelijkse vieringen zo waardevol.

Vertel het verder: