De Vleugel, waar ik graag mijn inbreng doe

Jan Verachtert
De Vleugel, Antwerpen

De Vleugel is sinds 20  jaar van uitzonderlijk belang voor mij, omdat die gemeenschap mij grote stappen voorwaarts heeft doen zetten op theologisch, exegetisch en liturgisch gebied. Mocht ik De Vleugel niet ontdekt hebben, zou ik op spiritueel gebied wellicht in de woestijn geëindigd zijn. Vrouwen zowel als gehuwde priesters gaan voor in De Vleugel. Spijtig dat hun ervaring en krachten elders niet meer welkom waren.
Ik ben een religieus agnost, meer bepaald humanistisch christen met grote belangstelling voor de psychologie en de filosofie van het boeddhisme. Als dusdanig voel ik mij in De Vleugel welkom en doet men  graag een beroep op mijn mogelijke inbreng. Op die manier realiseert deze gemeenschap mijn visie op wat kerk kan worden vandaag. Zo een open en vrijdenkend christendom heeft de wereld vandaag nodig.
Ik heb het grootste respect voor wat gebeurt in andere basisgemeenschappen en in sommige progressieve parochieteams. Maar alleen in La Verna in Gent en in De Vleugel in Antwerpen heeft men zich voldoende losgemaakt uit de knellende verbanden van het klassieke katholicisme, zonder ontrouw te worden aan de boodschap van Jezus van Nazareth. Natuurlijk laat ik mij daarnaast met graagte inspireren door andere, al of niet hedendaagse, denkers, doeners en profeten.
Los van het klassieke katholicisme trouw aan de boodschap van Jezus.
Jan Verachtert

Vertel het verder: