De Vleugel als emotionele kracht

Magda Vingerhoets
De Vleugel, Antwerpen

Sinds de vieringen van De Vleugel dichter in mijn buurt plaats vinden, ga ik er graag naartoe. Ik waardeer er vooral de verscheidenheid en originaliteit van de thema's die gebracht worden. In De Vleugelvieringen leer ik regelmatig iets bij op vlak van maatschappij, spiritualiteit, bijbel en cultuur. In bepaalde vieringen kan ik meer tot bezinning en gebed komen of word ik geraakt door de schoonheid van een decoratief kunstwerk. Maar in elke viering is er plaats voor stilte en de emotionele kracht van de liederen op teksten van Huub Oosterhuis.
De voorgangers doen er alles aan om met de juiste bewoordingen en gebaren de aanwezigen te raken op het niveau van het hart. Daarom is er bijvoorbeeld plaats voor een liturgische groet, een kringmoment, een bemoediging en een zegen. Er wordt voortdurend gezocht naar een eigentijdse taal om de krachtige kern van het christelijk geloofsverhaal naar boven te halen.
De Vleugelvieringen verruimen mijn blik omdat ze merendeels wel christelijk maar niet katholiek zijn. Ook protestanten, agnosten en spirituele zoekers voelen zich thuis in deze geloofsgemeenschap. Een twintigtal vrijwilligers zetten zich al jarenlang trouw in om De Vleugel  gaande te houden. De gelijkwaardigheid van man en vrouw, ook als voorganger, is er van meet af aan een evidentie. Ik ontmoet in De Vleugel wekelijks een groep lieve mensen met wie ik meer en meer vertrouwd geraak.

Vertel het verder: