De Schutting

Het maandelijks herinnerd worden aan de opgave om brood en wijn te delen met de minstbedeelden blijft voor mij de voornaamste reden om te proberen christen te zijn en deel te nemen aan vieringen.
Ik heb veel aan het onderlinge gesprek dat volgt op een bevrijdende uitleg van de bijbelteksten. Daar komen de motivaties van de mensen naar boven. Zo steunen we elkaar om het vol te houden in een barre wereld en om te streven naar een ander soort christen zijn voor een andere wereldgemeenschap. In die vieringen worden we altijd opgeroepen om deel te te nemen aan acties en petities die er toe doen. Dat ligt in de lijn van mijn visie over christen zijn en kerk. De kerken hebben maar zin in de mate dat ze in dienst staan van een andere wereld, het Rijk Gods. Dat is een doelstelling waarmee we nooit klaar zijn. In onze vieringen vind ik de maatschappijbetrokkenheid en de diepe spiritualiteit die hiertoe aanzetten geeft.
Toon Mondelaers
 

Vertel het verder: