De Open Vleugel

Anne-Mie Castelein
De Vleugel, Antwerpen

Ik ben reeds verschillende jaren actief betrokken bij de Vleugel. Ik voel me er thuis omdat er een zéér ruim aanbod is van thema-vieringen, verdeeld over vier blokken: bijbels, spiritualiteit en filosofie, maatschappelijk betrokken en persoonsbetrokken. De inhoudelijke diversiteit is een hele rijkdom en de negen voorgangers geven er telkens een persoonlijke toets aan. In de Klankbordgroep, een officieuze algemene vergadering, die driemaal per jaar plaatsvindt wordt een actieve inbreng gevraagd van elke Vleugelganger: aanbrengen thema’s, visie-bevraging, evaluatie, suggesties, bijsturingen, enz.
Ik heb deugd aan de actuele thema’s en toelichtingen en getuigenissen van mensen uit de kring van De Vleugel en er buiten. De gemeenschapsband die er doorheen de jaren is gegroeid, het begaan zijn met elkaar in wel en wee is een fundamentele pijler. De stilte, muziek, liederen en woorden appelleren mij telkens opnieuw.
De gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen als voorganger is zo vanzelfsprekend. Elkeen is medeverantwoordelijk en neemt een taak op zich. Iedereen heeft wel een taak binnen het overleg of dagelijks bestuur of als voorganger of als koster, bij het onthaal of als trekker of is actief in een voorbereidingsgroepje van de cycli. Ook in het koor of bij de visuele en symbolische vormgeving van een viering of bij de koffie achteraf... iedereen neemt een taak op zich.
Zo beleven wij kerk van onderuit. Mijn christenzijn krijgt een concrete dimensie in leven en werken vanuit het evangelie, met een grote openheid naar andere levensbeschouwingen. Zo zijn wij ‘volk Gods onderweg’. Elke aanwezige in de Vleugel kan een cyclus mee voorbereiden, je komt er niet alleen om te consumeren, maar ook je eigen inbreng is er belangrijk. Er is geen aparte liturgische werkgroep en voorgangers worden gekozen door de gemeenschap. Een duo van voorgangers geeft een eigen rijkdom.
De Vleugel heeft van bij het begin een oecumenisch karakter. De Vleugel draagt zichzelf financieel voor de huur van de kerk, betaling van pianist en dirigent, drukwerk, enz. Dankzij de vrijwillige inzet van iedereen genieten wij haast twee decennia lang van De Vleugel.

Vertel het verder: