De Brug, een levende band

De vieringen in De Brug zijn voor mij een rustpunt midden de alledaagse activiteiten en beslommeringen. Ze zijn het ijkpunt om mijn leven af te stemmen op “wat moet gedaan worden”. De vieringen vormen ook een levende band met de joods-christelijke traditie, indachtig Jezus van Nazareth. De teksten van de viering zijn op zo'n wijze doorweven met liederen dat zij een warme gemeenschap van tochtgenoten en vrienden uitstraalt. De Brug geeft mij een wekelijkse input zonder dewelke ik niet verder kan.

Vertel het verder: