Overslaan en naar de inhoud gaan

Derde keer, goede keer ? - Nieuwjaar 2015

Het hart van onze ontstaansgeschiedenis ligt uiteraard in ons verleden. Je kan ver terug gaan in de tijd, zelfs tot in de Bijbelse tijd en nog daarvoor. Om het niet te ver te gaan zoeken stel ik voor even terug te keren tot onze Bijbelse tijd, de eerste bijbel, namelijk het oude verbond. Daar staan regelgevingen, verhalen en historische gebeurtenissen die nog heel herkenbaar en zelfs gedeeltelijk gebruikelijk zijn vandaag. In de tweede Bijbel, - wat wij katholieken Het Nieuwe Testament noemen - voelen wij verwantschap met een zekere Jezus van Nazareth, ook Christus genoemd. Alles waarvoor hij leefde en stierf, daar voelen wij ons meer verbonden mee. Maar is de mens niet geboren om altijd nieuwe dingen te scheppen of te ontdekken? Is hij niet nieuwsgierig naar een soort nieuwe, derde Bijbel? En hoe zal die tot stand komen? Volstaat het de laatste 2000 jaar eens te overschouwen?

Wie er wil aan beginnen neme best de draad op bij het einde van het Tweede Boek - het Nieuwe Testament - om van daaruit verder te schrijven. Wat is er ons zoal opgevallen de laatste 2000 jaar van onze kerkgeschiedenis? Er moet toch meer te vinden zijn dan enkel de pauselijke oorlogen of gezagscrisissen? Het laatste boek van het Nieuwe Testament eindigt met de Apocalyps. “Zie, ik maak alles nieuw. Zie je het niet?” was de laatste zin. Misschien is het een hint en zullen wij voor het Derde Testament vooral beschrijvingen verwachten die dat "Zie ik maak alles nieuw" als uitgangspunt nemen.

Wat kan ik daar dan lezen?
In dat nieuwe boek lees ik o.a. het Hooglied van Franciscus, toespraken van Ghandi en Maarten Luther King, de toespraak van mgr. Romero een week voor hij werd vermoord, waarin hij de militairen opriep niet te schieten op het verpauperde volk, de strijdster voor rechten voor indigenas Rigoberta Menchu of Jeanne De Vos, de nieuwe Cardijn. Ik zie in dit Derde Boek ook een afdeling wetboeken met daarin vooral de Universele verklaringen van de Rechten van de Mens, de Rechten van het Kind en de vele afkondigen van de Verenigde Naties om oorlogen te stoppen of verslagen van Klimaattoppen, al dan niet mislukt. Met als laatste hoofdstuk een toespraak van Malala Yousafzai, want kinderen zijn toekomst. Dat boek eindigt hopelijk niet met apocalyptische beelden maar met een nieuw, - en voor de derde keer, goede keer? - herschreven scheppingsverhaal.

Het Derde Scheppingsverhaal
En toen zei God:
“Zie ik heb zeven nieuwe dagen in mijn hoofd. Vandaag maakte ik een evaluatie hoe in de voorbije twintig eeuwen de aarde en de mensen zijn geëvolueerd. Ik zie dat hier en daar een en ander is misgelopen. Ik heb een nieuw plan gemaakt. Morgen begin ik er aan. Morgen maak ik eerst de lucht weer zuiver. De nachten maak ik weer donker en de dagen weer smogloos klaar.
Overmorgen begin ik met de zee helemaal schoon te maken. 's Anderendaags ruim ik alle nucleaire industrie op, evenals alle vergiftige heuvels en dalen vol met afval.
De dag daarna zaai ik weer alle schoongemaakte akkers vol met nieuwe bloemen, granen en grassen en in de schoongemaakte rivieren zet ik de bijna uitgestorven vissoorten opnieuw uit. Nergens leven nog dieren en mensen in ballingschap. Alle grenzen hef ik op. Dan doe ik er nog een dagje bij, want ik hou van beweging: ik schilder weer schone wolken aan het firmament, regen maak ik weer zoet, de temperatuur zet ik weer enkele graden lager zodat ijsbergen weer sterk worden en de hoofden der mensen minder snel oververhit geraken.
Als het zover is, doe ik er misschien nog een zevende dag bij. Maar daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik wil eerst een nieuwe evaluatie maken om te zien... of nu, - derde keer, goede keer? - alles goed is. Voor alle zekerheid, zal ik mijn stem laten horen, volgend jaar op de Klimaattop in Parijs.”
Rik Devillé

« Terug naar de koffer

Vertel het verder: