De kunst van de liturgie

Liturgie is voor veel kerkelijke groepen een wezensbestanddeel van hun activiteit.
Daarom is het van belang over dat kerngegeven regelmatig te reflecteren.   
Een rist vragen van allerlei slag (theologische, praktische, vragen rond beleving, …) dringen zich hierbij op zoals  

  • Wat is het wezen van liturgie eigenlijk?   Wat is het doel, de finaliteit ervan? 
  • Waarom vieren wij vandaag liturgie zoals we ze vieren?   Hoe staan we hiermee binnen de christelijke traditie en is die “traditie” éénduidig?  Is ze statisch of dynamisch?...
  • Welke taal spreken en zingen we?   Raakt die taal aan de realiteit?   Hoe ontmoeten traditie en ervaring hierin elkaar? 
  • Hoe beleven we liturgie?   Als groep?   Als individu?
  • Welke rol spelen de deelnemers?   Wat met participatie, met het opnemen van verantwoordelijkheden?
  • Wie kan voorganger zijn?   Moet dit een gewijde (celibatair) zijn of kan het ook een “toegewijde” (en gevormde) m/v zijn?

Hier vind je  Een aanzet om te werken een aanzet om te werken rond liturgie a.h.v. het boek "De kunst van de liturgie" van Kees Kok. 
Het boek dateert al van 2004 maar bevat onderdelen die nog steeds boeiende inzichten opleveren en aanzetten tot denken over de eigen praktijk. Het document biedt de mogelijkheid om "à la tête du client" aan de slag te gaan.

Succes!

Vertel het verder: